Artykuły
serce.katolik.bielsko.pl
Od 2 maja 1990 roku w kościołach w Polsce zaczęli pojawiać się nadzwyczajni szafarze komunii świętej. W śląskiej części naszej obecnej diecezji  pierwsza grupa pojawiła się jesienią tegoż roku.

Gdy przed 26 laty powstała nowa diecezja bielsko-żywiecka jej nowy ordynariusz ks. Bp. Tadeusz Rakoczy zezwolił by nadzwyczajni szafarze nadal posługiwali przy parafiach.
Od tego czasu liczba nadzwyczajnych szafarzy systematycznie się powiększała za sprawą kursów przygotowawczych, które odbywały się w diecezji co 2 lata. W tym roku w marcu odbędzie się kolejny raz kurs dla kandydatów zgłoszonych przez proboszczów z różnych parafii diecezji. Zgłoszonych zostało prawie 60 kandydatów.
W kościele w Polsce nadzwyczajny szafarz  zostaje ustanowiony specjalną modlitwą przez biskupa. W naszej diecezji odbywa się to w Wielki Czwartek pod koniec Mszy świętej olejów o godz. 10.00 w katedrze św. Mikołaja. Nadzwyczajny szafarz przede wszystkim ma zanosić Chrystusa pod postacią chleba chorym. Może też rozdawać komunię w kościele gdy jest  wielka liczba przystępujących i czas komunii by się przedłużał.
Warunkiem by nadzwyczajny szafarz mógł posługiwać jest nieskazitelna opinia proboszcza, wykształcenie przynajmniej średnie i wiek od 25 – 60 roku życia. Nadzwyczajny szafarz co roku ma przedłużane upoważnienie a warunkiem przedłużenia jest uczestnictwo w weekendowych rekolekcjach organizowanych specjalnie dla nich w domach rekolekcyjnych, oraz nie zgłoszenie przez proboszcza zastrzeżeń co do jego posługi czy stylu życia.
Nadzwyczajni szafarze mają co dwa lata ogólnopolskie pielgrzymki. Gromadzi się ich wtedy kilka tysięcy. W tym roku będą pielgrzymować na Święty Krzyż. Dwukrotnie byli nasi nadzwyczajni szafarze proszeni do pomocy w komunikowaniu na Błoniach i w Brzegach podczas pobytu w Polsce papieży, gdy było tam wielkie zgromadzenie wiernych.
Topnieją stopniowo lody i obawy, dlatego coraz większej liczbie parafii pojawiają się nadzwyczajni szafarze. Niektórzy też pomagają księżom kapelanom w roznoszeniu o salach szpitalnych Pana Jezusa.
W naszej parafii posługuje dwóch nadzwyczajnych szafarzy a trzeci został zgłoszony na kurs przygotowawczy.  Istnieje też coraz większe zapotrzebowanie wśród chorych parafian na ich posługę.  Zachęcam chorych, aby zgłaszali chęć  przyjmowania komunii w niedzielę. Wtedy nadzwyczajni szafarze będą do nich docierać.
Obecnie w diecezji posługuje prawie 200 nadzwyczajnych szafarzy. Gdy kandydaci pomyślnie ukończą przygotowanie to będzie ich prawie 260.
Przemyśl czytelniku, czy ty nie mógłbyś być nadzwyczajnym szafarzem?
Podziel się artykułem:
FaceBook  Twitter  

Używamy plików cookies, aby serwis działał lepiej. Dowiedz się więcej, jak zarządzać plikami cookies.