Artykuły
serce.katolik.bielsko.pl
Wśród praktyk pobożnych wypracowanych przez chrześcijaństwo poczesne miejsce zajmują rekolekcje. Rekolekcje odprawiają kandydaci na diakonów i kapłanów, przed wyświęceniem odprawia je biskup.

Czytamy o rekolekcjach kurii rzymskiej, doroczne rekolekcje odprawia polski episkopat. Swoistymi rekolekcjami w drodze jest pielgrzymka szczególnie piesza, odprawia się rekolekcje dla pracowników służby zdrowia, Młodzież przez wakacje odprawia rekolekcje oazowe. Wygłasza się rekolekcje w radio, dużym wzięciem cieszą się rekolekcje znanych zakonników czy duchownych np. ojca Szustaka dominikanina czy ojca Węgrzyniaka jezuity, który będzie miał u nas kazanie odpustowe w tym roku.
Jednakże najbardziej masową formą rekolekcji ludowych są te odprawiane w Wielkim Poście i mniej masowe Adwentowe.
Czym są rekolekcje? Są czasem skonfrontowania z Ewangelią i nauką Kościoła mojego życia. Są czasem świętym słuchania, modlitwy, nawrócenia a także powrotu do Boga. Tak jak okresowo poddawane są przeglądom pojazdy, windy czy inne urządzenia, tak też trzeba poddać takiemu rekolekcyjnemu przeglądowi nasze sumienie i życie. Śpiewamy w kościele pieśń: Com przyrzekł Bogu przy chrzcie raz... W rekolekcjach chodzi o przegląd wierności przyrzeczeniom danym Bogu. Specjalnie zaproszony rekolekcjonista głosi cykl nauk rekolekcyjnych, w których poddaje pod rozwagę wezwanie Chrystusa i jakość naszej odpowiedzi na to wezwanie.
Rekolekcje należą do obowiązujących w sumieniu ćwiczeń duchowych i obecność na nich jest obowiązkowa! Bo chodzi tu o twoje zbawienie. Lekceważenie rekolekcji jest grzechem ciężkim. Czego my duszpasterze oczekujemy od was drodzy parafianie? Oczekujemy, że skorzystacie z tej szansy duchowej odnowy. Dlatego szukamy odpowiednich kaznodziei. Oczekujemy, że będziecie uczestniczyli codziennie przez wszystkie dni trwania rekolekcji. Spodziewamy się, że finałem rekolekcji będzie generalna komunia poprzedzona spowiedzią świętą, do której przygotowaniem są nauki rekolekcyjne.
Uczestnictwo w rekolekcjach osób dorosłych jest też ważnym świadectwem dla młodego pokolenia jak traktujemy je. Jest gorącym pragnieniem by od was dorośli nauczyli się poważnego traktowania tego czasu łaski.
Nie sposób nie zauważyć, że dla pewnej liczby parafian mogą to być ostatnie rekolekcje w życiu o czym przypomina nam pobudka rekolekcyjna: Nie zamykajmy serc, zbawienia nastał czas, gdy Chrystus puka w drzwi może ostatni raz…
W tym roku wielkopostne rekolekcje dla dorosłych przeżyjemy od V niedzieli W. Postu tj. od 18 – 21 marca. W tym roku kaznodzieją rekolekcyjnym będzie dobrze Wam znany ksiądz Piotr Bączek, nasz były wikary.
Rekolekcje dla dzieci ze szkół podstawowych i dla gimnazjalistów będą od poniedziałku do środy tj. od 12 – 14 marca. Tu rekolekcjonistą będzie ks. Mateusz Dudkiewicz.
Młodzież szkół bielskich będzie miała rekolekcje 22 i 23 marca w kościele w kościele św. Maksymiliana Aleksandrowicach.
Proszę Was drodzy czytelnicy i parafianie już módlcie się aby tegoroczne rekolekcje były czasem wykorzystanej łaski od Pana, czasem duchowego odrodzenia i przylgnięcia do Chrystusa.
Wasz Proboszcz
Podziel się artykułem:
FaceBook  Twitter  

Używamy plików cookies, aby serwis działał lepiej. Dowiedz się więcej, jak zarządzać plikami cookies.