Wiadomości
serce.katolik.bielsko.pl
Uroczystoć Narodzenia Pańskiego 2019, oktawa i uroczystoć Objawienia Pańskiego oraz Chrzest Pański.
Wszystko już przygotowane. Możemy rozpoczynać świętowanie!
W procesji wejścia Mszy Św. o północy (Pasterki) wniesiona została figurka Nowonarodzonego i złożona na ołtarzu. Mszy Św. przewodniczył ks. proboszcz Marcin Aleksy.
Na zakończenie Pasterki figurka została złożona w żłóbku.
W ciągu dnia po Mszy Św. o godz. 10.00 był czas wspólnego kolędowania dzieci i dorosłych (śpiew i muzyka!) [krótki filmik na fb].

W dekoracji pojawiły się również antyfony adwentowe okrelające Nowonarodzonego a także elementy, które towarzyszyły nam w czasie Rorat (o Sł. B. Stefanie kardynale Wyszyńskim). Ponadto widać już Trzech Królów, którzy "wyruszyli w drogę" by pokłonić się Dziecięciu!
Dekoracje w kaplicy.
W drugim dniu Oktawy (Święto św. Szczepana, pierwszego męczennika) w czasie Mszy Św. o godz. 8.00, 10.00 i 12.00 razem z nami modlił się zespół "Beskid". Po Mszach Św. jeszcze krótki koncert i okazja do wsparcia działalności zespołu.
Zespół Pieśni i Tańca "Beskid" w tym roku obchodzi 65-lecie istnienia. Działa przy Miejskim Domu Kultury "Włókniarzy". W Zespole tańczą i śpiewają dzieci od 5 roku życia. Jest również grupa seniorów. Zespół liczy około 100 osób (chętnie widziani nowi kandydaci!).
Z kolei w ósmym dniu Oktawy (uroczystość Bożej Rodzicielki Maryi - Nowy Rok) w czasie Mszy Św. o godz. 10.00 i 12.00 razem z nami modliła się kapela "Beskidek", która obchodzi 15 lecie istnienia. Po Mszach Św. jeszcze krótki koncert i okazja do wsparcia działalności zespołu.
W niedzielę 5 stycznia 2020 odbyły się spotkania świąteczne (opłatkowe) grup formacyjnych i modlitewnych.
Po Mszy Św. o godz. 8.00 spotkanie wspólnot Żywego Różańca, III Zakonu św. Franciszka i Arcybractwa Straży Honorowej NSPJ. W śpiewie kolęd pomagała schola złożona z Dzieci Maryi z p. katechetką Wiolą.
Zaś po Mszy Św. o godz. 10.00 spotkanie wspólnoty Domowego Kościoła Ruchu Światło-Życie.
UROCZYSTOŚĆ OBJAWIENIA PAŃSKIEGO (TRZECH KRÓLI)
C (K) + M + B + 2020
TERMINOLOGIA I ZNACZENIE ZNAKÓW
Nazwa „kolęda” pochodzi z łacińskiego słowa „calendae”, które oznaczało po prostu pierwszy dzień miesiąca. W Polsce najpierw oznaczała Nowy Rok, a później określano tak życzenia, dary i śpiewy noworoczne, w końcu „kolędami” zaczęto nazywać także pieśni bożonarodzeniowe. Z kolędą wiąże się zwyczaj opisywania drzwi, najczęściej literami C+M+B. Powszechnie kojarzy się je z Trzema Mędrcami ze Wschodu, którzy przybyli złożyć hołd Dzieciątku. Jednak imiona Kacper, Melchior ani Baltazar w Ewangeliach się nie pojawiają. Być może początkowo litery C, M, B odnosiły się do trzech wydarzeń, związanych z historią zbawienia, obchodzonych w roku liturgicznym niedługo po Bożym Narodzeniu: cognitio (łac. poznanie – hołd Mędrców); matrimonium (łac. małżeństwo – gody w Kanie); baptismus (łac. chrzest – chrzest w Jordanie). Św. Augustyn odczytuje w tych znakach duszpasterską myśl: „Christus multorum Benefactor” (Chrystus dla wielu jest dobroczyńcą). Starochrześcijańskie tłumaczenie jest złączone z treścią modlitw kolędowych: „Christus mansionem benedicat” (Niech Chrystus błogosławi temu mieszkaniu). Data, dopisywana po znaku krzyża, określa rok, w którym błogosławieństwo spływa na domostwo jako noworoczne życzenie Kościoła dla każdej rodziny.
BŁOGOSŁAWIENIE KREDY I KADZIDŁA
W uroczystość Objawienia Pańskiego (Trzech Króli) Kościół od wieku XV/XVI poświęca złoto i kadzidło. Poświęcenie kredy wprowadzono w wieku XVIII. Mędrcy ze Wschodu, którzy za przewodem gwiazdy przybyli do Betlejem, złożyli Jezusowi w darze złoto, kadzidło i mirrę. Złoto oznaczało godność Jezusa jako Króla, kadzidło - Najwyższego Kapłana, mirra zaś - używana do uśmierzania bólu i do namaszczania ciał zmarłych - była zapowiedzią Pańskiego pogrzebu. Zgodnie z dawnym zwyczajem w czasie Mszy świętej w uroczystość Objawienia Pańskiego błogosławimy kredę, aby nią oznaczyć drzwi naszych domów na znak, że przyjęliśmy Wcielonego Syna Bożego. Błogo-sławimy również kadzidło, aby jego wonią napełnić nasze mieszkanie na znak, że wszystko pragniemy czynić na chwałę Boga. Módlmy się, aby Chrystus w nowym roku przebywał między nami i aby wszyscy, którzy Go szukają, tak jak Mędrcy ze Wschodu, mogli Go znaleźć w naszych rodzinach.

Na zakończenie każdej Mszy Św. w uroczystość Objawienia Pańskiego kapłani bogosławili kredę, kadzidło i mirrę, którą potem każdy mógł zabrać do domu. Artykuł na ten temat można znaleźć w tygodniku "Niedziela" (patrz tutaj).
A Trzej Królowie już dotarli do żłóbka.
ŚWIĘTO CHRZTU PAŃSKIEGO

Nie ma Go już w stajence, nie ma Go już w żłobie.
Gdzież pójdziemy, Chrystusie, pokłonić się Tobie?
Pójdziemy upaść na twarz przed Twoje ołtarze
I serce, duszę, ciało poniesiem Ci w darze.


Podziel się artykułem:
FaceBook  Twitter  

Słowo na dzisiaj

Mt 10, 7-15 | Jezus powiedział do swoich apostołów: «Idźcie i głoście: Bliskie już jest królestwo niebieskie. Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie...

Używamy plików cookies, aby serwis działał lepiej. Dowiedz się więcej, jak zarządzać plikami cookies.