Wiadomości
serce.katolik.bielsko.pl
O dekoracjach i inne uwagi dotyczące Wielkiego Postu.
Dekoracja przypomina nam, że:
„Przemija postać tego świata” - 1Kor 7,31 („nie zostanie tu kamień na kamieniu … " (Mt 24,2), to, co zielone uschnie, popiół), więc trzeba nam oderwać się od spraw tego świata i bardziej skupić się na naszym powołaniu do wieczności. Dlatego wezwanie: „Obmyjcie się, czyści bądźcie” - Iz 1,16 (woda), i „Wydajcie godny owoc nawrócenia” - Mt 3,8 (ziarno rzucone w ziemię wydaje plony - ziemia).

Ponadto:
przygotowujemy się do odnowy chrztu w Noc Paschalną (woda), dlatego odwracamy się od grzechu (popiół) i jako Dzieci Boże chcemy pięknie żyć, jako owoc naszego chrzcielnego nowego narodzenia (ziemia).


OKRES WIELKIEGO POSTU
 1. Okres Wielkiego Postu służy przygotowaniu do obchodu Paschy przez wspomnienie przyjętego chrztu i pełnienie pokuty. Okres Wielkiego Postu trwa od Środy Popielcowej do Triduum Paschalnego. Od początku Wielkiego Postu do Wigilii Paschalnej nie mówi się Alleluja.
 2. Środa Popielcowa i dni Wielkiego Tygodnia, od Wielkiego Poniedziałku do Wielkiego Czwartku włącznie, mają pierwszeństwo przed innymi dniami liturgicznymi.
 3. W Mszach wielkopostnych opuszcza się hymn Chwała na wysokości, ale odmawia się go w uroczystości i święta przypadające w tym okresie.
 4. Ołtarzy nie zdobi się kwiatami, organów używa się jedynie do podtrzymania śpiewu.

POST I WSTRZEMIĘŹLIWOŚĆ
Wstrzemięźliwość według prawa powszechnego oznacza zakaz spożywania mięsa. Zakaz spożywania mięsa nie wyklucza stosowania rozmaitych przypraw, nawet z tłuszczu zwierzęcego. Wstrzemięźliwość należy zachować we wszystkie piątki całego roku, chyba, że w danym dniu przypada jakaś uroczystość (trzeba mieć na uwadze wszystkie uroczystości, chociaż nie stanowią święta nakazanego). Prawem wstrzemięźliwości są związane osoby, które ukończyły 14 rok życia (aż do śmierci).
Obowiązek postu przewiduje tylko jeden posiłek do syta w ciągu dnia, lecz nie zabrania przyjmowania jakiegoś posiłku (nie do syta) rano i wieczorem, z zachowaniem jednak, co do ilości i jakości pokarmów, zatwierdzonego miejscowego zwyczaju. Prawem postu są związane osoby pełnoletnie (a więc od ukończenia 18 roku życia), aż do rozpoczę-cia 60 roku życia.
Wstrzemięźliwość i post (łącznie) obowiązują w Środę Popielcową oraz Piątek Męki i Śmierci Pana naszego Jezusa Chrystusa. Duszpasterze oraz rodzice winni zatroszczyć się o to, ażeby również ci, którzy z racji młodszego wieku nie związani jeszcze prawem postu i wstrzemięźliwości, byli wprowadzani w autentyczny duch pokuty.
OGÓLNE UWAGI O ODPUSTACH
 1. Kodeks Prawa Kanonicznego (kan. 992) i Katechizm Kościoła Katolickiego (n. 1471) definiują odpust następująco: «Odpust jest to darowanie przed Bogiem kary doczesnej za grzechy, zgładzone już co do winy. Dostępuje go chrześcijanin odpowiednio usposobiony i pod pewnymi, określonymi warunkami, za pośrednictwem Kościoła, który jako szafarz owoców odkupienia rozdaje i prawomocnie przydziela zadośćuczynienie ze skarbca zasług Chrystusa i świętych».
 2. Aby uzyskać odpust zupełny lub częściowy, wierny powinien być — przynajmniej przed wykonaniem ostatnich czynności związanych z dziełem odpustowym — w stanie łaski uświęcającej.
 3. Odpust zupełny można uzyskać tylko jeden raz dziennie. Wierny ponadto powinien:
  • wzbudzić w sobie wewnętrzną postawę całkowitego oderwania od grzechu, także powszedniego;
  • wyznać grzechy, przystępując do spowiedzi sakramentalnej;
  • przyjąć Komunię św. (oczywiście lepiej jest uczynić to uczestnicząc we Mszy św.; jednakże dla uzyskania odpustu wymagane jest tylko przyjęcie Komunii św.);
  • pomodlić się zgodnie z intencjami Ojca Świętego.
 4. Wskazane jest, ale nie konieczne, aby przystąpić do spowiedzi sakramentalnej, a zwłaszcza do Komunii św. i pomodlić się w intencjach papieskich w tym samym dniu, w którym dokonuje się dzieła związanego z odpustem; wystarczy jednak, jeśli dopełni się tych pobożnych obrzędów i modlitw w okresie kilkunastu (ok. 20) dni przed lub po dziele odpustowym. Wybór modlitwy do odmówienia w intencjach papieskich pozostawia się wiernym, ale zaleca się «Ojcze nasz» i «Zdrowaś Maryjo». Dla uzyskania kilku odpustów zupełnych wystarczy jedna spowiedź sakramentalna, ale dla każdego z osobna wymagana jest Komunia św. i modlitwa w intencjach papieskich.
 5. Odpusty można zawsze uzyskać dla samego siebie lub dla dusz osób zmarłych, nie można natomiast uzyskać ich dla innych osób żyjących na ziemi.

SKARBONKA WIELKOPOSTNA
Zrezygnuj w Wielkim Poście z jakiejś przyjemności i złóż ofiarę do skarbonki. Jałmużna Wielkopostna Caritas Dar Juniora dla Seniora to ekumeniczna akcja charytatywna, której celem jest zwrócenie uwagi społecznej i konkretnych ludzi, na los osób chorych i starszych oraz konkretna pomoc na ich rzecz. To także szczególne wezwanie do zainteresowania potrzebującymi, będącymi tuż obok nas, których w natłoku codziennych spraw, tak często nie zauważamy. Nawet niewielkie kwoty zbierane do tekturowych skarbonek Jałmużny Wielkopostnej Dar Juniora dla Seniora są wyrazem osobistej rezygnacji z drobnych przyjemności na rzecz drugiego człowieka, zwłaszcza samotnego i starszego. W skarbonkę można się zaopatrzyć w naszym kościele przy Informatorach lub gazetach. Zebrane ofiary będzie można złożyć na Mszy Św. Wieczerzy Pańskiej w Wielki Czwartek.
NABOŻEŃSTWA PASYJNE W NASZYM KOCIELE W WIELKIM POŚCIE
Droga Krzyżowa (w piątki)
 • po Mszy Św. o godz. 8.00
 • 18.00 (ze szczególnym udziałem dzieci!)
 • 20.00
Z nabożeństwem Drogi Krzyżowej związana jest możliwość zyskania odpustu.

Gorzkie Żale
 • w niedzielę o godz. 16.00.
W tym roku kazania pasyjne wygłosi ks. Przemysław Gawlas.

Podziel się artykułem:
FaceBook  Twitter  

Słowo na dzisiaj

J 8, 31-42 | Jezus powiedział do Żydów, którzy Mu uwierzyli: «Jeżeli trwacie w nauce mojej, jesteście prawdziwie moimi uczniami i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli». Odpowiedzieli Mu: «Jesteśmy...

Używamy plików cookies, aby serwis działał lepiej. Dowiedz się więcej, jak zarządzać plikami cookies.