Wiadomości
serce.katolik.bielsko.pl
Wśród modlitw, które wznoszą się z ziemi ku niebu, wyróżnione miejsce zajmuje prośba w intencji Ojczyzny, gdyż przedstawia Bogu sprawy duchowe i materialne, obejmuje dobra doczesne i wieczne, jest wyrazem troski o rozwój wiary i pomnażanie dóbr ziemskich. W niej w sposób szczególny realizują się wskazania św. Pawła Apostoła: „Zalecam przede wszystkim, by prośby, modlitwy, wspólne błagania, dziękczynienia odprawiane były za wszystkich ludzi: za królów i za wszystkich sprawujących władzę, abyśmy mogli prowadzić życie ciche i spokojne z całą pobożnością i godnością. Jest to bowiem rzecz dobra i miła w oczach Zbawiciela naszego, Boga, który pragnie, by wszyscy ludzie zostali zbawieni i doszli do poznania prawdy” (1 Tm 2,1-2).
Autentycznymi świadkami miłości Boga i bliźniego są święci i błogosławieni. W niniejszym modlitewniku przypomniani są ci, którzy na polskiej ziemi dawali świadectwo o Chrystusie. Pojawiają się w tajemnicach różańca. „Różańcowy szlak” prowadzi nas przez kolejne etapy ziemskiego życia Jezusa, a „narodowy szlak” prowadzi nas poprzez następujące po sobie epoki naszych dziejów, w których zawsze był obecny Chrystus i Jego Najświętsza Matka. Zawsze też byli uczniowie Pana, idący radykalnie za Nim i wnoszący w życie Polaków mądrość Ewangelii, świętość sakramentów oraz zdolność łączenia modlitwy z pracą i spraw boskich ze sprawami ludzkimi.
Św. Jan Paweł II mówił w Warszawie 2 czerwca 1979 roku: „Kościół przyniósł Polsce Chrystusa – to znaczy klucz do rozumienia tej wielkiej i podstawowej rzeczywistości, jaką jest człowiek. Człowieka bowiem nie można do końca zrozumieć bez Chrystusa [...]. Nie można też bez Chrystusa zrozumieć dziejów Polski – przede wszystkim jako dziejów ludzi, którzy przeszli i przechodzą przez tę ziemię. Dzieje ludzi! Dzieje narodu są przede wszystkim dziejami ludzi. A dzieje każdego człowieka toczą się w Jezusie Chrystusie. W Nim stają się dziejami zbawienia”.
Przez polską ziemię przeszło wielu świętych i błogosławionych. Bóg dał nam „mnóstwo świadków, abyśmy porzucili grzech i biegli wytrwale w wyznaczonych nam zawodach, patrząc na Jezusa, który nam w wierze przewodzi i ją wydoskonala” (por. 12,1-2). Ich wspomnienie umacnia nas w modlitwie za Ojczyznę. (z wprowadzenia do książki: "BOŻE, COŚ POLSKĘ. Modlitwa za Ojczyznę przez wstawiennictwo Królowej Polski oraz świętych i błogosławionych Polaków" w opracowaniu ks. Stanisława Szczepańca i Krystyny Karkowskiej, Kraków 2023)

Wobec zbliżających się wyborów zaprosiliśmy do wspólnej modlitwy za Ojczyznę od poniedziałku 9.10 do czwartku 12.10 o godz. 17:45. Naszej modlitwie towarzyszyły wizerunki wspominanych Świętych.


Poniedziałek, 9 października:
Syn Boży stał się Człowiekiem. Wszedł w życie ludzi i zamieszkał pośród nich. Radosne tajemnice różańca wprowadzają nas w pierwszy etap Jego ziemskiej drogi. Z Maryją, Jego Najświętszą Matką, rozważamy wszystko, co przeżywał, co czynił i czego nauczał. Czynimy to z perspektywy historii naszego narodu. Ponad tysiąc lat temu Jezus, Syn Boży, wszedł w życie tych, którzy zamieszkiwali ziemie nad Wisłą, Wartą i Odrą. Oni Go przyjęli i na fundamencie Jego słowa budowali swoją przyszłość. Dziękujemy Mu za wszystkich, którym dał łaskę wiary, a szczególnie za świętych i błogosławionych. Wspominamy najpierw tych, którzy przyszli do nas z innych krajów i przynieśli naszym przodkom Ewangelię, a potem naszych rodaków wyniesionych przez Kościół na ołtarze. (z książki: "BOŻE, COŚ POLSKĘ. Modlitwa za Ojczyznę przez wstawiennictwo Królowej Polski oraz świętych i błogosławionych Polaków" w opracowaniu ks. Stanisława Szczepańca i Krystyny Karkowskiej, Kraków 2023)


Czwartek, 12 października:
Jezus opuścił Nazaret i poszedł nad Jordan, a potem odwiedzał liczne miasta i wioski. Powołał uczniów, przemawiał do rzesz, uzdrawiał chorych, rozmnażał chleb, dawał się poznać jako Ten, który Światłością świata. Na ten wymiar Jego posłannictwa wskazują różańcowe tajemnice światła. Wpatrujemy się w nich w Jezusa, który rozjaśnia ciemności ludzkiego umysłu i mroki ludzkich dusz. Czynił to w czasie swego ziemskiego życia i kontynuuje to dzieło w Kościele, mocą Ducha Świętego.
Dziś, w naszej modlitwie za Ojczyznę, wpatrujemy się w kolejny etap jej dziejów, dziękując za wszystkich, którzy wnosili światło Ewangelii w życie ludzi. Wiek XV jest nazwany „szczęśliwym wiekiem Krakowa”, a wiek XVI „złotym wiekiem” naszej historii. (z książki: "BOŻE, COŚ POLSKĘ. Modlitwa za Ojczyznę przez wstawiennictwo Królowej Polski oraz świętych i błogosławionych Polaków" w opracowaniu ks. Stanisława Szczepańca i Krystyny Karkowskiej, Kraków 2023)


Wtorek, 10 października:
Na Golgocie stanął krzyż. Na nim Zbawiciel dokonał dzieła odkupienia świata. Tę prawdę przypomina każdy krzyż. Na polskiej ziemi jest ich bardzo wiele. Są w kościołach i kaplicach, na szczytach i przy drogach, w mieszkaniach i na cmentarzach. Wszystkie kierują naszą uwagę w stronę Chrystusa i pomagają zjednoczyć nasze cierpienia z Jego krzyżem. W historii Polski czas zaborów był naznaczony wielkim cierpieniem, ale pośród udręki i bólu objawił się także heroizm wielu naszych rodaków. Niech w rozważaniu bolesnych tajemnic różańca wspierają nas święci i błogosławieni żyjący na przełomie XIX i XX wieku. (z książki: "BOŻE, COŚ POLSKĘ. Modlitwa za Ojczyznę przez wstawiennictwo Królowej Polski oraz świętych i błogosławionych Polaków" w opracowaniu ks. Stanisława Szczepańca i Krystyny Karkowskiej, Kraków 2023)


Środa, 11 października:
Chwalebne tajemnice różańca przenoszą nas w rzeczywistość, która jest niewidzialna dla ludzkiego oka. Jako pielgrzymi tej ziemi uczestniczymy już, przez sakramenty, w zwycięstwie Chrystusa nad grzechem i śmiercią, ale pełnym udziałem w życiu wiecznym radują się mieszkańcy nieba. Z wiarą przyzywamy ich wstawiennictwa prosząc, abyśmy wszyscy doszli do domu Ojca. Modlitwą ogarniamy również wszystkie sprawy naszej Ojczyzny, dziękując Bogu za świętych i błogosławionych, którzy żyli w okresie międzywojennym, w czasie drugiej wojny światowej oraz w ostatnich dziesięcioleciach naszej historii. (z książki: "BOŻE, COŚ POLSKĘ. Modlitwa za Ojczyznę przez wstawiennictwo Królowej Polski oraz świętych i błogosławionych Polaków" w opracowaniu ks. Stanisława Szczepańca i Krystyny Karkowskiej, Kraków 2023)

Słowo na dzisiaj

Mt 8, 5-11 | Gdy Jezus wszedł do Kafarnaum, zwrócił się do Niego setnik i prosił Go, mówiąc: «Panie, sługa mój leży w domu sparaliżowany i bardzo cierpi». Rzekł mu Jezus: «Przyjdę i uzdrowię...

Używamy plików cookies, aby serwis działał lepiej. Dowiedz się więcej, jak zarządzać plikami cookies.