Wiadomości
serce.katolik.bielsko.pl
W niedzielę 29 października 2023 świętowaliśmy nasz drugi odpust - ku czci św. Judy Tadeusza. Kazanie: "Św. Juda Tadeusz, patron spraw trudnych ale nie beznadziejnych. Nadzieja." głosił i sumie odpustowej przewodniczył ks. Mateusz Dudkiewicz, były wikariusz w naszej Parafii. W czasie sumy odpustowej była też okazja by podziękować ks. Mateuszowi za wiele lat gorliwej posługi w naszej Parafii.
Homilię Ks. Kaznodzieja rozpoczął od słów ks. infułata Emila Mroczka, budowniczego naszego kościoła: "Kiedyś Zbawiciel chciał urodzić się w stajni, a za naszych czasów chciał zamieszkać w baraku, Serce Jego zakrólowało w kościele na śmietniku”.
Następnie nawiązywał do nauczania papieża Benedykta XVI, zawartego szczególnie w encyklice „Spe salvi” i do komentarza tego nauczania ks. prof. Jerzego Szymika.
Benedykt XVI wskazuje na trzy przestrzenie kształtowania nadziei:
  1. Modlitwa jest najlepszą szkołą nadziei. W naszym kościele jest tyle okazji do modlitwy indywidualnej i wspólnej!.
    Odwiedzając groby stajemy wobec śmierci, która nie jest ścianą nie do przebycia, ale bramą do wieczności. Bezbożna rozpacz (pusta dynia) i pobożna nadzieja (światło znicza).
  2. Miejscem uczenia się nadziei jest działanie. Gdybyśmy nie mieli nadziei osadzonej w Bogu, to próżne są nasze wszelkie wysiłki. Wszelkie działalność jest wyrazem czynnej nadziei. Nasza parafia skupia mnóstwo ludzi podejmujących działanie i daje możliwość działania.
  3. Miejscem budowania nadziei jest też cierpienie. Cierpienie jest szkołą nadziei.
Jak długo będziemy pracowali nad nadzieją nie grozi nam zagłada (ks. prof. Jerzy Szymik).

Na zakończenie Mszy Św. słowa podziękowania za lata posługi w naszej Parafii wypowiedzieli przedstawiciele Parafian.
Potem jeszcze modlitwa za wstawiennictwem św. Judy Tadeusza i procesja teoforyczna wokół kościoła.

Dziękujemy p. Jarosławowi Widlarz za udostępnienie zdjęć!

Słowo na dzisiaj

Mt 8, 5-11 | Gdy Jezus wszedł do Kafarnaum, zwrócił się do Niego setnik i prosił Go, mówiąc: «Panie, sługa mój leży w domu sparaliżowany i bardzo cierpi». Rzekł mu Jezus: «Przyjdę i uzdrowię...

Używamy plików cookies, aby serwis działał lepiej. Dowiedz się więcej, jak zarządzać plikami cookies.