Wiadomości
serce.katolik.bielsko.pl
Wypominki 2023 - plik pdf

Z teologicznego wprowadzenia do obrzędów poświęcenia ołtarza: „Cała godność ołtarza wypływa stąd, że jest on stołem Pańskim. (...) Dla uczczenia ciał Męczenników oraz innych Świętych, jak i dla zaznaczenia prawdy, że ofiara członków wywodzi swój początek z ofiary Głowy, wypada (...) składać ich relikwie w ołtarzach tak, by „zwycięskie ofiary znalazły się w tym miejscu, gdzie Chrystus jest ofiarą. Lecz On, który za wszystkich cierpiał, na ołtarzu, oni pod ołtarzem, gdyż Jego męką zostali odkupieni”. Taki układ rzeczy wydaje się w pewien sposób powtarzać duchową wizję św. Jana Apostoła w Apokalipsie: „Ujrzałem pod ołtarzem dusze zabitych dla Słowa Bożego i dla świadectwa, jakie mieli”. Chociaż wszyscy Święci słusznie zwą się świadkami Chrystusa, jednakże w świadectwie krwi istnieje szczególna moc, którą całkowicie i w pełni wyrażają tylko relikwie Męczenników złożone w ołtarzu”.
Pod naszym ołtarzem (ściślej wmurowane w mensie naszego ołtarza) znajdują się relikwie męczennic Perpetuy i Felicyty (poniosły śmierć męczeńską w Kartaginie 7 marca 203 lub 204 r.). Na wysokości mensy ołtarza zostały ustawione relikwiarze świętych odkupionych męką Chrystusa uobecnianą na ołtarzu (ich relikwie są na co dzień w naszym kościele): Teresy od Dzieciątka Jezus, jej rodziców Ludwika i Zelii Martin, Małgorzaty Marii Alacoque, Jana Pawła II, ks. Jerzego Popiełuszki, abpa Józefa Bilczewskiego, s. Faustyny, Kingi, Franciszka oraz w dwóch zbiorczych relikwiarzach z ziemią z katakumb św. Kaliksta w Rzymie: Franciszka, Moniki, Anastazji, Rity z Cascii, Damazego, Łucji, Walentego i Jana. Poniżej na stopniach pod ołtarzem, znicze, które symbolizują wszystkich zmarłych, zwłaszcza zmarłych zalecanych (41, bo tyle osób zmarło od ubiegłorocznej uroczystości Wszystkich Świętych i Dnia Zadusznego, w tym 17 kobiet i 24 mężczyzn). Wśród świec kartki, na których wypisane są imiona i nazwiska zmarłych zalecanych. Oni są w drodze do nieba w czym pomagają im nasze modlitwy, ofiarowane odpusty ale przede wszystkim Msze Św. sprawowane w ich intencji.

1 listopada 2023 o godz. 16:00 w naszym kościele miało miejsce nabożeństwo wypominkowe, w którym wspominaliśmy i modliliśmy się szczególnie za tych, którzy w ciągu minionego roku (od zeszłorocznej uroczystości Wszystkich Świętych i Dnia Zadusznego) odeszli od nas do wieczności, a których pogrzeby były w naszym kościele, lub były prowadzone przez naszych duszpasterzy.
Po tradycyjnym początku zapaliliśmy paschał, znak Chrystusa Zmartwychwstałego, bo przecież zgromadziliśmy się na modlitwie jako ludzie wierzący w zmartwychwstanie i życie wieczne. Kolejnym elementem nabożeństwa było odczytanie Ewangelii (J 6,37-40) i krótkie słowo homilii po czym zabrzmiał śpiew „Zwycięzca śmierci”. Następnie Ksiądz Proboszcz z wyciągu z Parafialnej Księgi Zmarłych, odczytywał kolejne imiona i nazwi-ska osób zmarłych w ubiegłym roku i zapalony został znicz symbolizujący konkretną osobę (odczytanie z parafialnej księgi zmarłych – po każdym imieniu i nazwisku zapalenie znicza, modlitwa „Zdrowaś Maryjo” i śpiew: „Wieczny odpoczynek”). Od tego momentu znicze nie są już tylko zwykłą dekoracją ale są znakiem bliskich nam osób. A są to: (wg. kolejności pogrzebów): Rudolf MIECH, Paweł MICHNO, Andrzej PAWLIK, Krystyna GAŃCZARCZYK, Anna KUROWSKA, Marian FILIP, Czesław BYRDY, Regina WIŚNIEWSKA, Helena ŁABA, Ryszard STEC, Halina SKRZYPEK, Teresa KUCIA, Józef KOPRUCHA, Irena MAKUCHOWSKA, Zenon WASZKIEWICZ, Józef SIUDYKA, Leszek KOWALCZYK, Stanisława BASZKIEWICZ, Grzegorz DYDUCH, Halina CHABAŁOWSKA, Marek KUŚ, Barbara GAWLAS, Stefania ORAWCZAK, Roman BOMBA, Piotr SOBANIAK, Kazimiera MROŻEK, Stanisław STEC, Leszek GIERBUSZEWSKI, Emilia JARZĄBEK, Alicja KUKUCZKA, Krystyna JANICA, Maria GLICHOWSKA, Antoni SAMEK, Ryszard BRUŹDZIŃSKI, Czesław JANECZKO, Janina ISKRZYCKA, Zdzisław ŻURAWSKI, Ireneusz MARECKI, Jerzy RUŚKIEWICZ (LASEK), Eugeniusz KUCZMERA, Alfred ŚPIEWAK (41; 24M-17K). Nabożeństwo zostało zwieńczone modlitwą konkluzyjną i uroczystym błogosławieństwem.
Za wszystkich zmarłych zalecanych (ich imiona i nazwiska zostały wydrukowane i wywieszone w kościele a karteczki wypisane przez wiernych spoczywają na stopniach ołtarza) modliliśmy się podczas Mszy Św. w uroczystość Wszystkich Świętych (18:30) i w Dzień Zaduszny (9:00) oraz od 2 do 8 listopada na Różańcu o godz. 17.45.
Za zmarłych zalecanych w tzw. wypominkach rocznych (ich imiona i nazwiska zostały również wydrukowane i wywieszone w kościele a karteczki wypisane przez wiernych spoczywają na stopniach ołtarza) modlimy się w każdą niedzielę o godz. 7:45. Wypominki są podzielone na dwie części i odczytywane w kolejne niedziele na przemian.
Gdyby pojawiły się jakieś błędy bądź przekręcone nazwiska to przepraszamy i prosimy o korektę!


Eucharystia ze Świętymi i Najświętszy pośród Świętych.Słowo na dzisiaj

Mt 8, 5-11 | Gdy Jezus wszedł do Kafarnaum, zwrócił się do Niego setnik i prosił Go, mówiąc: «Panie, sługa mój leży w domu sparaliżowany i bardzo cierpi». Rzekł mu Jezus: «Przyjdę i uzdrowię...

Używamy plików cookies, aby serwis działał lepiej. Dowiedz się więcej, jak zarządzać plikami cookies.