Wiadomości
serce.katolik.bielsko.pl
3 grudnia 2023 od pierwszej niedzieli Adwentu rozpoczęliśmy nowy rok litrgiczny - duszpasterski 2023/24. Hasłem tego roku są słowa: "Uczestniczę we wspólnocie Kościoła". Podczas prezentacji programu Bp Czaja – przewodniczący Komisji Duszpasterstwa Konferencji Episkopatu Polski podkreślił, że ma on pomóc Kościołowi w Polsce postawić pierwsze kroki ku odnowie. „Zamierzamy w nowym roku kościelnym pobudzić wszystkich wiernych do refleksji nad jakością swej przynależności do Kościoła, swojego bycia w Kościele i zaangażowania na rzecz jego rozwoju i realizacji jego misji”.
Homilię wprowadzającą w temat roku a zarazem prezentującą nasz parafialny kalendarz liturgiczny w 1. niedzielę Adwentu wygłosił Ks. Proboszcz. Parafialny Kalendarz Liturgiczny, przeznaczony jest jako prezent Parafii dla każdego gospodarstwa domowego tych, którzy przychodzą do naszego kościoła. Dziękujemy panom: Jackowi Babiczowi, Romanowi Baranowi i Marcinowi Łubiance za ogromną pracę w przygotowaniu i wydrukowaniu kalendarza.

OKRES ADWENTU

Kościół katolicki Adwentem rozpoczyna rok liturgiczny. Sam termin adventus oznacza z łac. oczekiwanie, nadejście. W pierwszych wiekach chrześcijaństwa adwent trwał tylko dwa tygodnie, ale za pontyfikatu papieża św. Grzegorza Wielkiego, okres ten wydłużono do czterech tygodni (ściślej do okresu obejmującego cztery niedziele – każdej niedzieli odpowiada jedna świeca na wieńcu adwentowym).
W tradycji Kościoła „...okres Adwentu ma podniosły charakter: jest okresem przygotowania do uroczystych obchodów Narodzenia Pańskiego, upamiętniających pierwsze przyjście Syna Bożego do ludzi, a zarazem czasem, w którym tamto wspomnienie kieruje umysły ku oczekiwaniu powtórnego przyjścia Chrystusa przy końcu świata. Dla tych powodów okres Adwentu jest czasem religijnego i radosnego oczekiwania”.
Kościół zaprasza nas przede wszystkim do uczestniczenia w mszach roratnich, poświęconych Najświętszej Maryi Pannie. W naszym kościele, przez analogię do dawnego polskiego zwyczaju, przed ołtarzem znajduje się siedem świec. Sześć z nich zapalanych uroczyście przed rozpoczęciem Mszy św. reprezentuje różne grupy wiernych Kościoła: duchownych, świeckich, dzieci, młodzież, dorosłych i ludzi w podeszłym wieku. Każdy może się odnaleźć w jednej z tych grup. Zapalanie tych świec przypomina każdemu o konieczności przygotowania się na przyjście Chrystusa, który jest prawdziwą Światłością Świata. Dla nas wzorem przygotowania i oczekiwania jest Maryja, którą symbolizuje największa, wyróżniająca się świeca (Roratka) od której zapalane są pozostałe.

Początek nowego roku liturgicznego to czas Adwentu a z nim związane Msze Św. roratnie: dla dorosłych (prowadzi Ks. Proboszcz) od poniedziałku do soboty o 6:10 (!) a dla dzieci (prowadzi ks. Adam Płonka) od poniedziałku do piątku o 18:30 a w sobotę o 8:00. Przynosimy lampiony!
AKATYST KU CZCI JASNOGÓRSKIEJ BOGURODZICY
W uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP (8 grudnia) o godz. 19:30 pod przewodnictwem ks. Marcina Hałasa mogliśmy wychwalać Matkę Najświętszą w nabożeństwie Akatystu. Modlitwę przygotowała i poprowadziła schola dorosłych z p. Pauliną Krupa i ks. Adamem Płonką na czele.

Więcej o Akatyście oraz tekst można znaleźć tutaj.

Słowo na dzisiaj

J 10, 11-18 | Jezus powiedział: «Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz daje życie swoje za owce. Najemnik zaś i ten, kto nie jest pasterzem, którego owce nie są własnością, widząc nadchodzącego...

Używamy plików cookies, aby serwis działał lepiej. Dowiedz się więcej, jak zarządzać plikami cookies.