Wiadomości
serce.katolik.bielsko.pl
Tradycyjnie okres Narodzenia Pańskiego rozpoczęliśmy od celebrowania Pasterki. Zanim jednak zaczęliśmy celebrowanie Pasterki, ks. Adam Płonka zaśpiewał "kalendę" - uroczyste ogłoszenie Narodzenia Pańskiego.
Z MARTYROLOGIUM O NARODZENIU PAŃSKIM. KALENDA:
W ósme kalendy* stycznia,
w trzynastym dniu księżycowym**.
Od stworzenia świata, od chwili,
gdy na początku Bóg stworzył niebiosa i ziemię roku 5199.
Od Potopu zaś w roku 2957.
Od urodzenia Abrahama w roku 2015.
Od czasu gdy Mojżesz wyprowadził lud Izraela z Egiptu w roku 1510.
Od namaszczenia Dawida na króla w roku 1032.
W tygodniu 65 według Danielowego proroctwa.
W czasie olimpiady 194.
Od założenia miasta Rzym w roku 752.
W 42 roku rządów Oktawiana Augusta, gdy cały świat trwał w pokoju; w szóstym tysiącleciu świata: Jezus Chrystus, wiekuisty Bóg i wiekuistego Ojca Syn, świat zechciał swoim miłosiernym przyjściem uświęcić. Z Ducha Świętego poczęty, po upływie dziewięciu miesięcy od swego poczęcia w Betlejem Judzkim narodził się z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem. Narodzenie Pana Naszego Jezusa Chrystusa według Ciała!
(* „Ósme kalendy stycznia” to ósmy dzień poprzedzający 1 stycznia, czyli 25 grudnia według zasad starożytnego kalendarza rzymskiego; kalendy liczymy wstecz, jako pierwsze przyjmując pierwszy dzień miesiąca;
** Numer dnia księżycowego oblicza się poczynając od nowiu w danym miesiącu, tzn. jeśli nów wypada 13 grudnia, to 25 grudnia będzie trzynasty dzień księżycowy)


Po odsłonięciu figurki Nowonarodzonego i jej okadzeniu podjęliśmy celebrowanie Pasterki by po jej zakończeniu złożyć figurkę Pana Jezusa w żłóbku,
W uroczystość Narodzenia Pańskiego ks. Proboszcz w homilii przybliżył dekorację świąteczną, zwłaszcza zwrócił uwagę na "anonimowe" postacie z którymi każdy z nas mógł się utożsamić w zależności jak blisko jest Jezusa i innych ludzi w Kościele (uczestniczę we wspólnocie Kościoła).
W święto św. Szczepana (2. dzień Oktawy) po Mszy Św. o godz. 10:00 dzieci i całe muzykujące rodziny zaprosiły do wspólnego kolędowania. Była to też promocja płyty naszej scholi dziecięcej, którą można było nabyć.

Schola "kolędowała" też 31 grudnia w Komorowicach w parafii św. Jana Chrzciciela w Komorowicach (parafia stażu diakonackiego ks. Adama!), gdzie byli na Mszy św.o godz.12.00. Po Mszy kolędowali podobnie jak w naszej parafii. Pojechali oczywiście z płytami.

7 stycznia wraz z muzykami schola kolędowała w parafii pw. Jezusa Chrystusa Odkupiciela w Czechowicach - Dziedzicach. Zaprosił ich ks. Paweł Nowak, który obecnie jest tam proboszczem, a przez dwa lata u nas pełnił posługę wikarego i był opiekunem scholi. Zostaliśmy bardzo ciepło przyjęci. Śpiewali na dwóch Mszach o godz.9.00 i 11.00 oraz kolędowali z parafianami po każdej z nich. Mogli również promować płytę z kolędami. Był także wspaniały poczęstunek.

W sobotę, 20 stycznia nasza schola śpiewała podczas Mszy św. o godz.10:00 w kaplicy kurialnej pod przewodnictwem Ks. Bpa Romana Pindla dla stypendystów Fundacji „Światło Nadziei” i „Dzieło Nowego Tysiąclecia” oraz ich rodzin. Po Mszy św. Ks. Biskup spotkał się z naszą scholą by życzyć im sił i gorliwości w dalszym śpiewaniu i rozwijaniu talentów. Była to też okazja by osobiście wręczyć Ks.Bpowi płytę z kolędami. Następnie wszyscy uczestniczyli w spotkaniu opłatkowym i poczęstunku.
W Tygodniku Niedziela z dnia 14.01 można było przeczytać o historii wspólnoty Dzieci Maryi z naszej parafii (tworzącej naszą dziecięco-młodzieżową scholę), o kapłanach, którzy opiekowali się przez wiele lat tą grupą, spotkaniach formacyjnych, współpracy z rodzicami oraz o ich aktywnym włączaniu się w życie Kościoła oraz oczywiście o nowej płycie z kolędami.
W uroczystość Objawienia Pańskiego jak co roku można było zabrać ze sobą pobłogosławione kadzidło oraz kredę, by nią oznaczyć drzwi swoich domów na świadectwo swojej wiary. Wyjaśnienie symboliki miało miejsce w czasie homilii. (patrz tekst pogrubiony!)

Nazwa „kolęda” pochodzi z łacińskiego słowa „calendae”, które oznaczało po prostu pierwszy dzień miesiąca. W Polsce najpierw oznaczała Nowy Rok, a później określano tak życzenia, dary i śpiewy noworoczne, w końcu „kolędami” zaczęto nazywać także pieśni bożonarodzeniowe.
Z kolędą wiąże się zwyczaj opisywania drzwi, najczęściej literami C+M+B. Powszechnie kojarzy się je z Trzema Mędrcami ze Wschodu, którzy przybyli złożyć hołd Dzieciątku. Jednak imiona Kacper, Melchior ani Baltazar w Ewangeliach się nie pojawiają. Być może początkowo litery C, M, B odnosiły się do trzech wydarzeń, związanych z historią zbawienia, obchodzonych w roku liturgicznym niedługo po Bożym Narodzeniu: cognitio (łac. poznanie – hołd Mędrców); matrimonium (łac. małżeństwo – gody w Kanie); baptismus (łac. chrzest – chrzest w Jordanie). Opisując drzwi C+M+B +2024 składamy wyznanie wiary w Boga, któremu należy się pokłon, bo jest Królem Wszechświata (pokłon Mędrców), który ma moc czynienia cudów (wesele w Kanie) i który jest Synem Bożym (chrzest w Jordanie); ponadto jest w tym znaku zawarte też zadanie dla nas: by Boga poznawać coraz głębiej (cognitio), by budować wspólnotę i relacje z innymi (matrimonium) i coraz bardziej jednoczyć się z Bogiem w sakramentach (baptismus); znak krzyża przed liczbą roku wskazuje, że czas należy do Boga i przeżywamy go w świetle tajemnicy paschalnej a znaki dodawania między poszczególnymi literami uświadamiają nam, że rzeczywistości przez nie określone są spójne między sobą!
Św. Augustyn odczytuje w tych znakach duszpasterską myśl: „Christus multorum Benefactor” (Chrystus dla wielu jest dobroczyńcą). Starochrześcijańskie tłumaczenie jest złączone z treścią modlitw kolędowych: „Christus mansionem benedicat” (Niech Chrystus błogosławi temu mieszkaniu). Data, dopisywana po znaku krzyża, określa rok, w którym błogosławieństwo spływa na domostwo jako noworoczne życzenie Kościoła dla każdej rodziny.

Świętem Chrztu Pańskiego, jak co roku z całym Kościołem zakończyliśmy liturgiczny okres Narodzenia Pańskiego.

Słowo na dzisiaj

J 10, 11-18 | Jezus powiedział: «Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz daje życie swoje za owce. Najemnik zaś i ten, kto nie jest pasterzem, którego owce nie są własnością, widząc nadchodzącego...

Używamy plików cookies, aby serwis działał lepiej. Dowiedz się więcej, jak zarządzać plikami cookies.