Wiadomości
serce.katolik.bielsko.pl
Kto przechodzi przez podwórze parafialne, ten zapewne zauważył nowy element umieszczony na ścianie dawnej wikarówki parafialnej a obecnie diecezjalnego domu dla księży emerytów.
Jest nim wykonana z czarnego szwedzkiego granitu tablica upamiętniająca pobyt na terenie Bielska-Białej, a ściślej naszej parafii, w dniu 22 maja 1995 roku Jego Świątobliwości Papieża Jana Pawła II. Wspominając historię naszej parafii znajdziemy informację, że w latach 1978 – 1979 zbudowano w podwórzu dom jako zaplecze gospodarcze dla parafii. Dom ten został podwyższony o 2 i 3 piętro. W domu tym zamieszkali potem księża wikarzy. Gdy powstała diecezja, zaistniała potrzeba urządzenia kurii oraz mieszkań dla księży biskupów. Wtedy ks. Infułat Mroczek wyszedł z propozycją, by w części katechetycznej kościoła, gdzie miały odbywać się lekcje religii, urządzić tymczasowe pomieszczenia kurialne, a wikarówkę zamienić na tymczasowy dom biskupi. I tak we wrześniu 1992 roku zamieszkał tam Ksiądz Biskup Ordynariusz Tadeusz Rakoczy, Biskup pomocniczy Janusz Zimniak, ksiądz kapelan Jerzy Urbaniec i pełniąca obowiązki gospodyni biskupa Pani Barbara. W 1995 roku miała miejsce historyczna pielgrzymka papieża Jana Pawła II do Skoczowa, Bielska i Żywca. Po uroczystościach w Skoczowie księża kardynałowie i biskupi oraz przedstawiciele rządu RP przejechali samochodami i autokarami do Bielska. Mieszkanie Księdza Biskupa Ordynariusza stało się na kila godzin rezydencją papieską, gdzie Ojciec Święty spożył obiad wraz z kardynałami i świtą papieską, przyjął prezydenta RP Lecha Wałęsę i ówczesnego premiera oraz chwilę odpoczywał. Przed wyjazdem do Żywca Papież z własnej inicjatywy postanowił odwiedzić nasz kościół. Ku wielkiej radości Księdza Infułata, budowniczego kościoła wstąpił do kościoła i chwilę modlił się, klęcząc na klęczniku przed ołtarzem. W środę 14 października po inauguracji roku akademickiego na Instytucie św. Jana Kantego w Bielsku, odsłonięto i pobłogosławiono tablicę pamiątkową. Tablica ta upamiętnia pobyt w tym domu Jana Pawła II. Nam utrwali się też w pamięci ten dzień, bo chociaż było to dopiero połowa października było biało i śnieg sypał w najlepsze. Beskidy na ten dzień pokryły się grubą warstwą śniegu a w Polsce mokry śnieg poczynił wiele szkód. Jak Bóg pozwoli, to w przyszłym roku z okazji XV rocznicy pobytu papieża w Bielsku pojawią się kolejne tablice pamiątkowe.

KS. PROBOSZCZ
Podziel się artykułem:
FaceBook  Twitter  

Słowo na dzisiaj

Mt 10, 7-15 | Jezus powiedział do swoich apostołów: «Idźcie i głoście: Bliskie już jest królestwo niebieskie. Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie...

Używamy plików cookies, aby serwis działał lepiej. Dowiedz się więcej, jak zarządzać plikami cookies.