Wiadomości
serce.katolik.bielsko.pl
Dochód z festynu przeznaczymy na wyjazdy dzieci i młodzieży, ale tak naprawdę cel tej zabawy jest inny: integrować, budować jedność.

Wszyscy, którzy przyszli na festyn parafii NSPJ przy bielskim dworcu przekonali się, że wybrali najlepszy sposób na niedzielne popołudnie!

Pielgrzymka Diecezji Bielsko-Żywieckiej do Koszyc – miejsca śmierci św. Melchiora Grodzieckiego w 400 rocznicę męczeńskiej śmierci.

Najważniejsze pytanie o Całun nie dotyczy tego, czy jest prawdziwy, ale dlaczego wydarzyło się to, co na nim widać.

Słowo na dzisiaj

Łk 17, 26-37 | Jezus powiedział do swoich uczniów: «Jak działo się za dni Noego, tak będzie również za dni Syna Człowieczego: jedli i pili, żenili się i za mąż wychodziły aż do dnia, kiedy Noe...

Używamy plików cookies, aby serwis działał lepiej. Dowiedz się więcej, jak zarządzać plikami cookies.