Statystyki
serce.katolik.bielsko.pl
Statystyka duszpasterska i najważniejsze daty z historii kościoła i parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bielsku-Białej.
(2023 - publikowame liczby są tylko danymi przybliżonymi [poza sakramentami i sakramentaliami], bo mogliśmy zweryfikować tylko około 40% kartotek)

2018
2019
2020
2021
2022
2023

Chrzty – ogółem

53
32
25
29
16
13

(chłopcy/dziewczęta)

(25/28)
(15/17)
(12/13)
(20/9)
(6/10)
(6/7)

I Komunia Św. – ogółem

30
0
17
33
19
14

(chłopcy/dziewczęta)

(15/15)
(0/0)
(12/5)
(16/17)
(9/10)
(6/8)

Ile razy jednoczono się z Panem Jezusem w komunii eucharystycznej

~132 000
~116 000
~74 000
~84 500
~103 700
~100 100

Odwiedziny chorych (przez kapłanów)

248
238
78
167
305
302

Odwiedziny chorych (przez szafarzy)

brak danych
~600 (średnio 11 osób
w każdą niedzielę i święto)
brak danych
pandemia
brak danych
nie było

Namaszczenie chorych

brak danych
12
16
11
15
29

Namaszczenie chorych
w Dzień Chorego

brak danych
brak danych
brak danych
brak danych
88
63

Bierzmowanie – ogółem

53
55
0
29
(w tym 11
z MOS-u)
30
(w tym 11
z MOS-u)
35
(w tym 14
z MOS-u)

(chłopcy/dziewczęta)

(36/17)
(36/19)
(0/0)
(12/7)
(22/8)
(23/12)

Śluby

14
12
4
4
1
2

Pogrzeby – w naszym kościele

36
29
46
66
48
41

(mężczyźni/kobiety)

(14/12)
(11/18)
(24/22)
(19/47)
(21/27)
(21/20)

Apostazje

0
0
3
1
0
2

(mężczyźni/kobiety)

(0/0)
(0/0)
(0/3)
(0/1)
(0/0)
(2/0)

Ogółem parafian – w przybliżeniu

4560
4560
4520
4530
4900
4900

Przyjmujący "kolędę"

~60%
~60% (prawie 1300 rodzin)
pandemia
~27%
(wyłącznie na zaproszenia)
38,63%
(850 rodzin)
41,26%
(876 rodzin)

Uczestnicy niedzielnej Mszy Św.

1949
2053
pandemia
1350
1359
1366

(mężczyźni/kobiety)

(871/1078)
(864/1189)
pandemia
(578/772)
(580/779)
(624/742)

procent wszystkich (mężczyźni/kobiety)

(47%/53%)
(42%/58%)
pandemia
(43%/57%)
42,68/57,42%
45,68/54,32%

Dominicantes

52%
54%
pandemia
38%
33%
38%

Przyjmujący Komunię Św.

801
763
pandemia
642
635
629

(mężczyźni/kobiety)

(291/510)
(272/491)
pandemia
(241/401)
(225/410)
(227/402)

procent uczestników Mszy Św.

41%
37%
pandemia
48%
47%
48%

Communicantes

21%
20%
pandemia
18%
15%
18%
NIEKTÓRE DATY Z HISTORII KOŚCIOŁA I PARAFII NSPJ
 • Przed 1939 – planowanie budowy kościoła w okolicy dworca w Bielsku-Białej
 • Styczeń 1958 – powstanie placówki duszpasterskiej przy dworcu jako filii parafii pw. Św. Mikołaja
 • 26.01.1958 – poświęcenie przez ks. Emanuela Francuza (wikariusza parafii pw. Św. Mikołaja) baraku, który był własnością Bielskiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Miejskiego na parceli adwokata żywieckiego, p. Zygmunta Mireckiego, baraku zaadaptowanego na cele kultu religijnego
 • Pierwszym rektorem nowej placówki duszpasterskiej zostaje ks. Emanuel Francuz
 • 4.12.1958 – Ks. Bp Stanisław Adamski nadaje nowej placówce charakter ekspozytury
 • 1960 – ks. E. Francuz kupuje dom przy ul. Żeromskiego 9 na mieszkania dla księży (dopiero w 1969 r. w suterenach mógł zamieszkać ks. E. Mroczek a w 1992 r. już w całym budynku pozostali kapłani)
 • 13.08.1961 – rektorem placówki zostaje ks. Emil Mroczek
 • 1977 – władze wojewódzkie wyrażają zgodę na erygowanie nowej parafii
 • 11.06.1977 – proboszczem nowej parafii zostaje ks. Emil Mroczek
 • 1978-79 – budowa tzw. domu w podwórzu jako zaplecza dla parafii (w późniejszym czasie dom podwyższony o drugie i trzecie piętro; dzisiaj całość włączona w kompleks Domu Księży Emerytów)
 • 27.01.1981 – zezwolenie na budowę nowego kościoła (projekt: architekt – mgr inż. Michał Kuczmiński, konstruktor – inż. Leonard Drożdż)
 • 6.07.1981 – początek budowy fundamentów
 • 15.04.1984 – poświęcenie nowej kaplicy (i kościoła w stanie surowym) przez Ks. Bpa Ordynariusza Herberta Bednorza
 • Wrzesień 1984 – początek nauki religii w części katechetycznej
 • 17.11.1984 – Ks. Bp H. Bednorz zarządza całodzienną adorację Najświętszego Sakramentu
 • Czerwiec 1985 – początek użytkowania nowego kościoła
 • 26.10.1986 – uroczyste poświęcenie nowego kościoła
 • 1989 – budowa obok kaplicy codziennej domu w którym najpierw mieściła się Księgarnia św. Jacka a dzisiaj kancelaria parafialna
 • 1992 – pomieszczenia katechetyczne adaptowane na biura kurii diecezjalnej
 • Marzec 1995 – Ks. Bp Ordynariusz Tadeusz Rakoczy ustanawia tzw. „stały konfesjonał”
 • 22.05.1995 – Ojciec Święty Jan Paweł II nawiedza kościół NSPJ w Bielsku-Białej
 • 13.03.1997 – Ks. Proboszcz Emil Mroczek zostaje podniesiony do godności infułata
 • 1996-2002 – budowa nowych pomieszczeń dla kurii diecezjalnej
 • 2002 – adaptacja dotychczasowych pomieszczeń kurialnych na mieszkania dla kapłanów współpracowników (wikariuszy i rezydenta)
 • 2003 – po przejściu ks. Mroczka na emeryturę nowym proboszczem zostaje Ks. Prał. Krzysztof Ryszka
 • Wrzesień 2006 – oddanie do użytku Domu Księży Emerytów
 • 3.12.2016 – śmierć Ks. Infułata Emila Mroczka (pogrzeb 7 grudnia)
 • 25.08.2018 – Ks. Prał. Krzysztof Ryszka odchodzi na emeryturę – nowym proboszczem zostaje Ks. Prał. Marcin Aleksy
 • 6.04.2021 – śmierć Ks. Prał. Krzysztofa Ryszki (pogrzeb 12/13 kwietnia)

Używamy plików cookies, aby serwis działał lepiej. Dowiedz się więcej, jak zarządzać plikami cookies.