Historia
serce.katolik.bielsko.pl

DDzieje kościoła parafialnego pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa sięgają okresu tzw. „odwilży popaździernikowej”.

W 1956 r. bielski adwokat Zygmunt Mirecki rozpoczął starania o zwrot zabranej mu bezprawnie po wojnie parceli przy ul. Traugutta, gdzie znajdował się wówczas m.in. barak świetlicy Bielskiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Miejskiego, pomyślany jako miejsce odpoczynku i rozrywki dla lokatorów hoteli robotniczych. Jeszcze w 1956 r. zorganizowano w nim konferencję zakładowej organizacji partyjnej PZPR.
Po odzyskaniu działki Zygmunt Mirecki zakupił barak i przekazał go wraz z parcelą parafii św. Mikołaja - z oficjalnym przeznaczeniem na „cele charytatywne”. Wkrótce rozpoczęły się prace adaptacyjne i remontowo-budowlane, prowadzone potajemnie, najczęściej nocami.

26 stycznia 1958 r. ks. Emanuel Francuz, wikary w kościele pw. św. Mikołaja, dokonał poświęcenia skromnej świątyni.

Jej prezbiterium znajdowało się w miejscu dawnej sceny, a z braku miejsca wierni gromadzili się na placu kościelnym.
Ks. Francuz został mianowany pierwszym rektorem nowej placówki duszpasterskiej, będącej wówczas filią parafii św. Mikołaja. 4 grudnia 1958 r. na mocy dekretu ks. biskupa Stanisława Adamskiego zyskała ona status ekspozytury. Przez blisko 20 lat komunistyczne władze nie chciały pogodzić się z faktem powstania nowego ośrodka religijnego w mieście i ani myślały o wydaniu zgody na erygowanie przy nim nowej parafii. Pracujący tu księża byli nękani i szykanowani. Zgoda na utworzenie samodzielnej parafii zapadła dopiero w 1977 r.
Cztery lata później, 27 stycznia 1981 r., w pierwszym dniu strajku NSZZ „Solidarność” Regionu Podbeskidzia, otrzymano zezwolenie na budowę kościoła „przy dworcu”. Wydanie tego zezwolenia było jednym z postulatów strajkujących robotników. Pracami budowlanymi kierował ks. Emil Mroczek, od 1961 r. rektor, a od 1977 r. proboszcz parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa.
Nowoczesną świątynię, której kształt zaprojektował architekt Michał Kuczmiński, wznoszono na bardzo trudnym terenie. W okresie międzywojennym znajdowało się tu komunalne wysypisko śmieci. W jednym ze swoich kazań ks. Emil Mroczek nawiązał do symbolicznego usytuowania nowego domu Bożego:
„Kiedyś Zbawiciel chciał urodzić się w stajni, a za naszych czasów chciał zamieszkać w baraku, Serce Jego zakrólowało w kościele na śmietniku.”
Ze względów bezpieczeństwa należało w specjalny sposób zabezpieczyć fundamenty nowego kościoła, który wznosi się obecnie na 82 betonowych filarach, osadzonych w studniach o głębokości 12 m każda.
Piękny i nowoczesny kościół nie powstałby bez zapału i ofiarności parafian oraz licznie nawiedzających świątynię turystów, którzy wspomagali budowę datkami.

Poświęcenia kaplicy dokonał 15 kwietnia 1984 r. ordynariusz diecezji katowickiej ks. biskup Herbert Bednorz, zaś uroczysta konsekracja dużego kościoła miała miejsce 26 października 1986 r.

22 maja 1995 r. w parafii i świątyni gościł Ojciec Święty Jan Paweł II, a w sąsiedztwie kościoła przemówił do zgromadzonych na dworcowym placu bielszczan. Papieską obecność upamiętniają m. in. elementy wystroju prezbiterium, pomnik na dziedzińcu gmachu Kurii Diecezjalnej, jak również tablica umieszczona na budynku Domu Księży Emerytów – w części przeznaczonej kiedyś na mieszkanie biskupa Tadeusza Rakoczego.

Ulice należące do parafii
Asnyka, Błotna, Boryczki, Chopina, Br. Czecha, Czechowicka, Dąbrowskiego, Drukarzy, Duboisa, Filarowa, Gazownicza, Grażyńskiego, Grunwaldzka 2-20, Jasna, Kilińskiego, Kolumnowa, Konarskiego, Korczaka, Korna, Kosynierów, Kozia, Krasińskiego od 25, Kresowa, Listopadowa od 48 (parzyste), Lipowa, Lubertowicza, 3 Maja od 14, Matejki, Mickiewicza od 26, Mostowa, Piastowska 1-18, Podwale, Przybyły, Sarni Stok, Sixta, Słowackiego od 21, Starobielska, Struga, Trakcyjna, Traugutta, Urzędnicza, Warszawska, Żeromskiego

NIEKTÓRE DATY Z HISTORII KOŚCIOŁA I PARAFII NSPJ
 • Przed 1939 – planowanie budowy kościoła w okolicy dworca w Bielsku-Białej
 • Styczeń 1958 – powstanie placówki duszpasterskiej przy dworcu jako filii parafii pw. Św. Mikołaja
 • 26.01.1958 – poświęcenie przez ks. Emanuela Francuza (wikariusza parafii pw. Św. Mikołaja) baraku, który był własnością Bielskiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Miejskiego na parceli adwokata żywieckiego, p. Zygmunta Mireckiego, baraku zaadaptowanego na cele kultu religijnego
 • Pierwszym rektorem nowej placówki duszpasterskiej zostaje ks. Emanuel Francuz
 • 4.12.1958 – Ks. Bp Stanisław Adamski nadaje nowej placówce charakter ekspozytury
 • 1960 – ks. E. Francuz kupuje dom przy ul. Żeromskiego 9 na mieszkania dla księży (dopiero w 1969 r. w suterenach mógł zamieszkać ks. E. Mroczek a w 1992 r. już w całym budynku pozostali kapłani)
 • 13.08.1961 – rektorem placówki zostaje ks. Emil Mroczek
 • 1977 – władze wojewódzkie wyrażają zgodę na erygowanie nowej parafii
 • 11.06.1977 – proboszczem nowej parafii zostaje ks. Emil Mroczek
 • 1978-79 – budowa tzw. domu w podwórzu jako zaplecza dla parafii (w późniejszym czasie dom podwyższony o drugie i trzecie piętro; dzisiaj całość włączona w kompleks Domu Księży Emerytów)
 • 27.01.1981 – zezwolenie na budowę nowego kościoła (projekt: architekt – mgr inż. Michał Kuczmiński, konstruktor – inż. Leonard Drożdż)
 • 6.07.1981 – początek budowy fundamentów
 • 15.04.1984 – poświęcenie nowej kaplicy (i kościoła w stanie surowym) przez Ks. Bpa Ordynariusza Herberta Bednorza
 • Wrzesień 1984 – początek nauki religii w części katechetycznej
 • 17.11.1984 – Ks. Bp H. Bednorz zarządza całodzienną adorację Najświętszego Sakramentu
 • Czerwiec 1985 – początek użytkowania nowego kościoła
 • 26.10.1986 – uroczyste poświęcenie nowego kościoła
 • 1989 – budowa obok kaplicy codziennej domu w którym najpierw mieściła się Księgarnia św. Jacka a dzisiaj kancelaria parafialna
 • 1992 – pomieszczenia katechetyczne adaptowane na biura kurii diecezjalnej
 • Marzec 1995 – Ks. Bp Ordynariusz Tadeusz Rakoczy ustanawia tzw. „stały konfesjonał”
 • 22.05.1995 – Ojciec Święty Jan Paweł II nawiedza kościół NSPJ w Bielsku-Białej
 • 13.03.1997 – Ks. Proboszcz Emil Mroczek zostaje podniesiony do godności infułata
 • 1996-2002 – budowa nowych pomieszczeń dla kurii diecezjalnej
 • 2002 – adaptacja dotychczasowych pomieszczeń kurialnych na mieszkania dla kapłanów współpracowników (wikariuszy i rezydenta)
 • 2003 – po przejściu ks. Mroczka na emeryturę nowym proboszczem zostaje Ks. Prał. Krzysztof Ryszka
 • Wrzesień 2006 – oddanie do użytku Domu Księży Emerytów
 • 3.12.2016 – śmierć Ks. Infułata Emila Mroczka (pogrzeb 7 grudnia)
 • 25.08.2018 – Ks. Prał. Krzysztof Ryszka odchodzi na emeryturę – nowym proboszczem zostaje Ks. Prał. Marcin Aleksy
 • 6.04.2021 – śmierć Ks. Prał. Krzysztofa Ryszki (pogrzeb 12/13 kwietnia)


Parafia Rzymskokatolicka
Najświętszego Serca Pana Jezusa

ul. Traugutta 13
43-300 Bielsko-Biała
tel. 33 819 12 12

Konto bankowe:
ING Bank Śląski oddz. Bielsko-Biała
96 1050 1070 1000 0022 7331 6477
NIP 547 18 00 949
REGON 040037207
Jak do nas dojechać

Używamy plików cookies, aby serwis działał lepiej. Dowiedz się więcej, jak zarządzać plikami cookies.