III Zakon Św. Franciszka
serce.katolik.bielsko.pl
Spotkania odbywają się w każdą I niedzielę miesiąca po mszy św. o godz. 8.00.
Opiekunem grupy jest ks. Przemysław Gawlas
Franciszkański Zakon Świeckich (inaczej nazywany Trzecim Zakonem Franciszkańskim, Świecką Rodziną Franciszkańską lub Świeckimi Franciszkanami) jest wspólnotą świeckich chrześcijan, którzy z całego serca pragną jeszcze doskonalej żyć Ewangelią świętą według przykładu św. Franciszka z Asyżu i Reguły życia zatwierdzonej przez Kościół. W ten sposób każdego dnia, na swój świecki sposób, chcą odpowiadać dobremu Bogu, który chce ich mieć świętymi.
Franciszkański Zakon Świeckich należy do wielkiej Rodziny Zakonów Franciszkańskich założonej przez św. Franciszka z Asyżu. Rodzina ta składa się z 3 zakonów męskich opartych na Regule Zakonu Braci Mniejszych (Franciszkanie, Franciszkanie Konwentualni i Kapucyni), z Zakonu Ubogich Panien ze swoją Regułą św. Klary (Siostry Klaryski) oraz z Tercjarstwa (z łac. tertius - trzeci). To ostatnie realizuje swoje powołanie w trzech różnych formach: jako męski Trzeci Zakon Regularny, jako Franciszkański Zakon Świeckich (OFS/FZŚ) oraz jako wiele różnych zgromadzeń zakonnych, głównie żeńskich, działających w oparciu o zatwierdzoną przez Kościół Regułę Trzeciego Zakonu Franciszkańskiego. Ostatni raz Regułę III Zakonu odnowił i zatwierdził w 1978 r. święty papież Paweł VI , który sam w młodości był członkiem Franciszkańskiego Zakonu Świeckich.
Według dostępnych danych na całym świecie jest obecnie ponad 500 tys. Sióstr i Braci Tercjarzy. W Polsce jest ich ok. 17 tys. Gromadzą się oni w ok. 650 wspólnotach, działających tak przy klasztorach franciszkańskich jak i przy parafiach diecezjalnych. Wspólnota Tercjarska jest więc najliczniejszym spośród wielu różnych stowarzyszeń katolickich we współczesnym świecie. Specyficznym powołaniem wszystkich członków i członkiń Rodziny Franciszkańskiej jest "zachowanie Ewangelii i wstępowanie w ślady Jezusa Chrystusa ubogiego, posłusznego i czystego, podejmowane według wymogów swojego stanu". Na tej drodze stają się wobec siebie jeszcze bardziej Braćmi i Siostrami. Dlatego też chcą się ze sobą regularnie spotykać. Najpierw po to, aby wspólnie się modlić, rozważać słowo Boże, poznawać wolę Bożą i to, jak ją realizować w Kościele, z Kościołem i dla Kościoła dzisiaj.
Dalej, czymś niezwykle ważnym dla Tercjarzy podczas ich spotkań, jest poznanie osoby świętego Założyciela, św. Franciszka z Asyżu, jego ducha i życia, myśli i działania, po to, aby coraz lepiej odpowiadać sobie i światu wokół, na pytanie co dzisiaj znaczy być prawdziwym franciszkaninem świeckim i świecką franciszkanką. Pomaga w tym również znajomość świętości innych Tercjarzy. Niektórzy z nich to: Luchezjusz i Buonadonna, Elżbieta Węgierska, Ludwik IX król Francji, Aniela z Foligno, Brygida Szwedzka, Elżbieta Portugalska, Dorota z Mątowów, Jacopone da Todi, Tomasz More, Angela Merici, Jan Maria Vianey, Elzeario Hrabia Ariano, Jolanda i Salomea z Polski, Karol Boromeusz, papież Pius IX, papież Pius X, Jan Bosko, papież Jan XXIII, Luigi Beltrame Quattrocchi i Maria Corsini, Brat Albert, l Bernardyna Jabłońska, i wielu innych. W szczególności należy tu przywołać bł. Anielę Salawę, polską tercjarkę i mistyczkę, prostą służącą w jednym z krakowskich domów ale również i autorkę Dziennika z wieloma cennymi, wnikliwymi obserwacjami i uwagami, co do życia prawdziwie Bożego i franciszkańskiego. W 2022 r. mija 100 lat od jej śmierci. Jest ona Patronką III Zakonu w Polsce.
Trzecim, niezwykle istotnym elementem nie tylko spotkań ale i codzienności Braci i Sióstr jest ich zaangażowanie w dawanie świadectwa Ewangelii. Mogą to czynić wspólnotowo ale i indywidualnie. Zawsze jednak w pełnej łączności z Kościołem i ze swoimi duszpasterzami. Bracia i Siostry Tercjarze, żyjąc co prawda w świecie, pragną jednak tak przeżywać swoją codzienność i takie świadectwo dawać na zewnątrz swoich wspólnot, wobec wierzących i niewierzących, aby ci, patrząc na nich rozpoznawali w nich nie tylko prawdziwych chrześcijan i chrześcijanki ale również prawdziwych franciszkanów i franciszkanki oraz by poczuli się zaproszeni do pójścia tą droga do Boga.
Do tego wszystkiego zobowiązują się swoimi ślubami tzw. profesją tercjarską. Przyrzekają w ten sposób we właściwy sobie świecki sposób życia, jeszcze bardziej świadomie, z pomocą łaski Bożej, w każdej sytuacji, kierować się wskazaniami świętej Ewangelii przeżywanej w duchu św. Franciszka z Asyżu. To zobowiązanie - profesja - czyni z nich prawdziwy Zakon, chociaż może nie w tradycyjnym i powszechnym rozumieniu tego słowa.
Dzisiaj, chyba najbardziej należy podkreślić to właśnie apostolskie ich zaangażowanie. Poszukując żywego i działającego w Kościele Chrystusa, modląc się i poszcząc dla Niego, mając modlitewny kontakt ze Słowem Bożym i biorąc udział w Liturgii Kościoła, szczególnie w - o ile to możliwe - codziennej Eucharystii i komunii świętej, nie zapominają, że są prawdziwym darem Bożym dla współczesnego ranionego konfliktami świata. Chcą być świadkami i zwiastunami miłości i pokoju, jedności i wybaczenia, światła i nadziei, pociechy i radości, życia bardziej braterskiego i siostrzanego. Z tą myślą starają się więc przepoić duchem Ewangelii wszystkie prace i zajęcia jakie podejmują na rzecz swojej rodziny, wspólnoty Kościoła oraz dla Ojczyzny, i te wszystkie sprawy w modlitwie powierzać dobremu Bogu, który jak mówił św. Franciszek z Asyżu: "jest źródłem wszelkiego dobra i który sam jeden jest Dobry".
MODLITWA FRANCISZKAŃSKA
Dobry Panie, uczyń z nas narzędzia Twego pokoju.
Abyśmy siali miłość tam, gdzie panuje nienawiść;
Wybaczenie, tam, gdzie panuje krzywda;
Jedność, tam, gdzie panuje zwątpienie;
Nadzieję, tam, gdzie panuje rozpacz;
Światło, tam, gdzie panuje mrok;
Radość, tam, gdzie panuje smutek.
Spraw Panie, abyśmy mogli nie tyle szukać pociechy, co pociechę dawać;
Nie tyle szukać zrozumienia, co rozumieć;
Nie tyle szukać miłości, co kochać;
Albowiem dając - otrzymujemy;
Wybaczając - zyskujemy przebaczenie;
A umierając rodzimy się do wiecznego życia
przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Wspólnota Braci i Sióstr Franciszkańskiego Zakonu Świeckich w Bielsku-Białej spotyka się przy parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w każdą pierwszą (I) niedzielę miesiąca na Mszy św. o godz. 8:00.
Po Mszy św. odbywa się spotkanie w salkach.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY! PRZYJDŹ, ZOBACZ, I ZOSTAŃ Z NAMI!

Używamy plików cookies, aby serwis działał lepiej. Dowiedz się więcej, jak zarządzać plikami cookies.