Lectio Divina
serce.katolik.bielsko.pl
Lectio divina na tą chwilę zawieszone. W tym roku proponujemy spotkania Karmelitańskiej Szkoły Modlitwy "Smak Karmelu".
Bóg mówi do nas. Nie raz oczekujemy Jego głosu. Głosu wsparcia, rady, pocieszenia ze strony Boga. Często nie zaspokoiliśmy naszych tęsknot, bo za mało szukaliśmy, brak nam było determinacji, cierpliwości. Bóg mówi do nas przez swoje Słowo, które zawarte jest w Piśmie Świętym. Słowo to jest blisko ciebie, na twoich ustach i w sercu twoim (Rz 10, 8).
Czym jest lectio divina?
Lectio divina – z jęz. łac. „Boże czytanie” – polega na czytaniu Pisma Świętego, w świetle Ducha Świętego, w taki sposób, że przeczytane, poddane medytacji i przyjęte do realizacji Słowo Boże staje się prawdziwą modlitwą i przemienia nasze życie. Prowadzi do doświadczenia intymnego spotkania i zjednoczenia z Jezusem – Osobą Słowa Bożego w naszym sercu.
Modlitwa słowem Bożym dostępna jest dla wszystkich wierzących, ponieważ Słowo Boże skierowane jest do wszystkich ludzi bez wyjątku. Jest to bardzo prosta, a zarazem bardzo praktyczna droga życia duchowego. To forma modlitewnej refleksji, która podejmuje rozważanie „misteriów Chrystusa”, podobnie jak tajemnice różańca, zdążając do poznania miłości Jezusa Chrystusa, do zjednoczenia z Nim (por. KKK 2708). Wprowadza nas w coraz głębsze doświadczenie mocy słowa Bożego, które rodzi w nas nowe życie, oczyszcza i uzdrawia.
Patronką na tej drodze jest Maryja, Matka Słowa, która rodzi w nas Słowo – Jezusa.

Lectio divina składa się z czterech etapów: lectio, meditatio, oratio, kontemplatio.

I. Czytanie (lectio): Czytaj z wiarą i uważnie święty tekst, jak gdyby dyktował go dla ciebie Duch Święty. Słowo Boże, które zostało spisane, jest ciągle słowem, które musi być przez ciebie usłyszane i przyjęte całą istotą.
Znajdź sobie miejsce, które pomoże Ci wyciszyć się zewnętrznie i wewnętrznie
 • Czytaj wybrany tekst słowa Bożego powoli i półgłosem. Takie czytanie pomaga uczestniczyć w lekturze całym ciałem i ułatwia zapamiętywanie.
 • Staraj się czytać tekst całym sobą: całym umysłem, sercem i wolą.
 • Spróbuj odnaleźć w tekście "słowo kluczowe", które pozwała uchwycić jego główne przesłanie.
II. Medytacja (meditatio): Staraj się zrozumieć dogłębnie tekst. Pytaj siebie: "Co Bóg mówi do mnie?". Medytacja jest to stopniowe wprowadzenie w tajemnicę Słowa: pilne skupienie twojego umysłu i poszukiwanie ukrytej prawdy. Koncentruj się na słowie, a nie na sobie. Bogactwo słowa będzie Ci pomagało poznać i zrozumieć siebie. Zatrzymaj się nad fragmentem, który przykuł Twoją uwagę. Przylgnij do słowa nowego, które cię zadziwia lub niepokoi. Powtarzaj je i rozważaj. Jak Maryja zachowuj słowo w sercu i czekaj na światło i zrozumienie.
 • Rozpocznij lekturę cichym głosem. Powtarzaj słowo lub zdanie, które przykuwa twoją uwagę - nasycaj się nim.
 • Szukaj wyjaśnienia Pisma przez Pismo - tzn. powiąż słowo lub zdanie z jakimś innym słowem Pisma, które przychodzi ci na myśl.
 • Staraj się zachować i strzec w sercu słowa, które najbardziej do ciebie przemówiły.
III. Modlitwa (oratio): Teraz ty mów do Boga. Otwórz przed Bogiem serce, aby mówić Mu o przeżyciach, które rodzi w tobie słowo. Módl się prosto i spontanicznie - owocami wcześniejszej "lectio" i "meditatio". Pozwól Bogu zstąpić do serca i mów do Niego we własnym sercu. Wsłuchaj się w poruszenia własnego serca.
Wyrażaj je szczerze przed Bogiem: uwielbiaj, dziękuj i proś.
 • Uwielbiaj Boga i dziękuj Mu za to Kim jest w twoim życiu.
 • Przywołaj na pamięć co Bóg uczynił w historii twojego życia.
 • Błagaj Go, proś, wołaj, wyrażaj swoje cierpienie.
Możesz tak się modlić w każdej chwili, w wybranym czasie, podczas Eucharystii i Liturgii Słowa, różańca...

IV. Kontemplacja (contemplatio): Trwaj przed Bogiem całym sobą. Módl się obecnością. Trwaj przy Bogu. Kontemplacja to czas bezsłownego westchnienia Ducha, ukojenia w Bogu. Rozmowa serca z sercem.
Jest to godzina nawiedzenia Słowa.
 • Staraj się milczeć i pozostawać w bezruchu, w skupieniu.
 • Otwórz się na łaskę kontemplacji, czyli bądź z Bogiem tam gdzie On przebywa.
 • Trwaj w doświadczeniu oczekiwania i spojrzenia. Najważniejsze jest przebywanie w głębokiej więzi z Nim samym.
 • Staraj się patrzeć Jego oczyma na siebie, na drugich, na wydarzenia i pozwól, aby wszystko przenikała Jego łaska. Kiedy zaczniesz widzieć z perspektywy Boga, wtedy zaznasz pokoju.
V. Działanie (actio)

Opracował: ks. Krzysztof Wons SDS, dyrektor Centrum Formacji Duchowej Kraków.


Używamy plików cookies, aby serwis działał lepiej. Dowiedz się więcej, jak zarządzać plikami cookies.