Świątynia
serce.katolik.bielsko.pl

TTeren pod budowę świątyni okazał się bardzo trudny. Przed 60-70 lat temu wybierano tutaj glinę do wyrobu cegły.

Świątynia

Później tę nieckę zasypano żużlem, popiołami i śmieciami - było to centralne śmietnisko miasta. Dopiero w latach powojennych wyrównano to śmietnisko i postawiono baraki. Budowa na śmietnisku wymagała wyjątkowego zabezpieczenia fundamentów. Kościół stoi na 82 filarach betonowych. Najpierw budowano studnie do 12 metrów głębokości, spuszczano betonowe kręgi, zbrojono i zalewano betonem. Budowa studni okazała się niebiezpieczną - atakowała woda i gazy.
Plany dla budowy nowego kościoła opracował arch.mgr Michał Kuczmiński, który też wraz z konstruktorem inż.Leonardem Drożdżem otrzymali honorowe wyróżnienie SARP Oddziału Katowice za realizację tegoż kościoła na Wojewódzkim Przeglądzie Architektury WPA 1984.
Budowa fundamentów rozpoczęła się 6 lipca 1981 r. Kościół obejmuje w przyziemiu salę audiowizualną, kaplicę na tygodniowe nabożeństwa, właściwy kościół na niedzielę i święta, część katechetyczną.
Poświęcenie nowej kaplicy odbyło się 15 kwietnia 1984 r.
Nauka religii w części katechetycznej rozpoczęła się od września 1984 r. Kościół właściwy użytkowany jest od czerwca 1985 r. Uroczyste poświęcenie odbyło się 26 października 1986 r.
Budowa nowego kościoła była realizowana wyłącznie z ofiar parafian i wiernych - gości, którzy licznie z tego kościoła korzystają z racji położenia przy dworcu autobusowym i kolejowym. W budowie pomagały parafie sąsiednie, a także były zbierane kolekty w dalszych parafiach w diecezji. Pracami kierował ks.Emil Mroczek, który jako rektor pracuje od 13 sierpnia 1961 r. a w 1977 r. (po erygowaniu parafii) został mianowany proboszczem. Parafianie okazali dużo zapału i ofiarności, ponieważ od 26 lat znosili niewygody w dawnej małej kaplicy - baraku, a nabożeństwa latem były często odprawiane na placu kościelnym. Wierni w budowę nowego kościoła włożyli wiele pracy społecznej.
Od 17 listopada 1984 r. Biskup Ordynariusz Herbert Bednorz zarządził całodzienną adorację Najświętszego Sakramentu. Kościół położony przy dworcu autobusowym i kolejowym jest bardzo licznie odwiedzany przez przyjezdnych i turystów, którzy udają się w góry. W zwykłą niedzielę na Mszy św. jest więcej gości niż parafian.
Pierwszy Biskup diecezji Bielsko -Żywieckiej, Tadeusz Rakoczy w porozumieniu z księżmi dziekanami wprowadził od I Niedzieli Wielkiego Postu 1995 r. stały, codzienny konfesjonał, który jest obsługiwany przez kapłanów dekanatów bielskich.
Ukoronowaniem tych wszystkich starań był dzień 22 maja 1995 r. Ojciec Święty Jan Paweł II, nawiedzając Skoczów, Bielsko-Białą i Żywiec z okazji kanonizacji św. Jana Sarkandra, nawiedził również nasz kościół. W tym samym roku 23 sierpnia 1995 r. brał udział we Mszy św. w naszym kościele prezydent Polski Lech Wałęsa, który przybył z okazji 15-lecia powstania Solidarności na Ziemi Beskidzkiej.
Od 2003 roku funkcję proboszcza parafii pełni ks. prałat Krzysztof Ryszka, który dokłada wiele starań aby świątynię utrzymać w dobrym stanie.

Używamy plików cookies, aby serwis działał lepiej. Dowiedz się więcej, jak zarządzać plikami cookies.