Wiadomości
serce.katolik.bielsko.pl
Pobierz Informator a w nim wszystkie szczegółowe informacje! - plik pdf

Triduum Paschalne - 2020

Spis treści (wystarczy kliknąć i od razu przejść do danego miejsca w artykule!):
Wprowadzenie ||
Wskazania diecezjalne ||
Komunia duchowa ||
Żal za grzechy ||
ŚWIĘTE TRIDUUM PASCHALNE ||
MISTERIUM CHRYSTUSA UKRZYŻOWANEGO ||
            Modlitwa rodzinna w Wielki Czwartek ||
            Modlitwa rodzinna w Wielki Piątek ||
MISTERIUM CHRYSTUSA POGRZEBANEGO ||
MISTERIUM CHRYSTUSA ZMARTWYCHWSTAŁEGO ||
            Modlitwa wielkanocna w rodzinie ||
            Błogosławienie pokarmów w rodzinie ||

Wprowadzenie

Do początku

Do wszystkich Parafian od Najświętszego Serca Pana Jezusa w Bielsku-Białej (parafia „przy dworcu”)!

„Chodźcie, chodźcie mnie Was tutaj potrzeba!” To cytat z żartobliwej piosenki o żołnierzach Legionów Polskich napisanej w sierpniu 1920 r. w dniach decydującej bitwy o Warszawę (w tym roku przypada 100. rocznica Bitwy Warszawskiej). Te słowa cisną mi się na usta w tym niezwykle trudnym czasie. Chciałbym krzyczeć: chodźcie, bo przed nami Wielki Tydzień ze Świętami Paschalnymi, a muszę wołać: zostańcie w domu, w imię miłości i troski o siebie i innych. W tych dniach szczególnie: mimo odosobnienia, bądźmy wspólnotą!
Trwajmy w jedności duchowej i jeśli to możliwe również przez transmisje na stronie internetowej (zakładka: Transmisje z naszego kościoła). Prosimy o zapoznanie się ze wskazaniami odnośnie spowiedzi św. i komunii duchowej (w tym kontekście zachęcam też do odsłuchania kazania pasyjnego z 29.03.).
Kiedy tylko to będzie możliwe z nową gorliwością będziemy Was zapraszali do spowiedzi św. indywidualnej i na święte zgromadzenia.
Życzymy wszystkim, również sobie, byśmy doświadczyli Paschy, czyli przejścia z ciemności do światła, z niewoli do wolności, z odosobnienia do wspólnoty!

Ks. Proboszcz i wszyscy mający udział w posłudze

Wskazania diecezjalne

Do początku

Wskazania duszpasterskie w Diecezji Bielsko-Żywieckiej na czas epidemii (fragmenty)

Najnowsze z 9.04.:
 1. Nadal obowiązuje dyspensa od udziału w niedzielnej i świątecznej Mszy Świętej.
 2. Od Niedzieli Wielkanocnej włącznie do Niedzieli 19 kwietnia br., zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w Mszach Świętych, pogrzebach, ślubach i chrztach może uczestniczyć tylko 5 osób. W naszej diecezji nadal są to osoby, które zamówiły daną intencję mszalną.
 3. Do odwołania nie wolno organizować żadnych spotkań duszpasterskich, nabożeństw oraz korzystać z posługi Służby Liturgicznej.


(...) W imieniu wszystkich Duszpasterzy dziękuję Wiernym naszej diecezji za zrozumienie i przyjęcie koniecznych zasad i ograniczeń. (…) Księżom i wszystkim wspierającym działalność Kościoła dziękuję za zaangażowanie w codzienną posługę w swoich wspólnotach, często z narażeniem własnego zdrowia, a niekiedy życia. Życzę wszystkim łaski płynącej z przeżywanego czasu, wzrostu duchowego, zdrowia i sił do wytrwania w tym trudnym czasie.

Uczestnictwo we Mszy Świętej
 • Na terenie naszej diecezji wszystkim wiernym została udzielona dyspensa od udziału w Niedzielnej i Świątecznej Mszy Świętej - aż do odwołania. (...) Zachęcamy wszystkich do jednoczenia się z Jezusem Chrystusem poprzez Komunię Świętą duchową (...)
 • Chrzest i ślub z zachowaniem ograniczenia do 5 osób.
 • Pogrzeby sprawujemy w formie uproszczonej. Najpierw stacja na cmentarzu, potem Msza Święta żałobna. Wszystko z zachowaniem ograniczenia do 5 osób.
Nawiedzenie kościoła
 • W obecnej sytuacji prosimy nie nawiedzać kościoła (...).
Spowiedź Święta
 • Wielu z nas przed Wielkanocą przystępuje do spowiedzi, jednak obecny stan epidemii uniemożliwia nam wypełnienie tej praktyki. W parafiach nie będzie zatem spowiedzi w zwyczajnej formie. Zachęcamy do skorzystania z innej drogi pojednania z Bogiem poprzez akt żalu doskonałego (...).
Namaszczenie Chorych
 • Odwiedziny chorych z posługą sakramentalną tylko w przypadku zagrożenia życia. Należy umówić się z księdzem telefonicznie.
Wielki Tydzień (...)
 • Liturgia Wielkiego Tygodnia będzie sprawowana według normalnych terminów w kościołach parafialnych bez udziału wiernych. (...)
 • Nie będzie święcenia pokarmów w Wielką Sobotę. Błogosławieństwa pokarmów należy dokonać w czasie świątecznego śniadania w Niedzielę Wielkanocną w domu. (...)

Wszystkim na dalsze dni Wielkiego Postu i czas Triduum Paschalnego niech Pan Bóg błogosławi.
† Roman Pindel Biskup Bielsko-Żywiecki


Komunia duchowa

Do początku

Kard. J. Ratzinger pisał: Komunia duchowa wiąże się z cierpieniem z powodu nieprzystąpienia do Stołu Pańskiego. Ale równocześnie tęsknota, pragnienie otwiera miejsce dla działania Boga, który przychodzi pocieszać, oświecać, umacniać i wynagradzać. Papież Franciszek polecił do odmawiania modlitwę wszystkim, którzy uczestniczą ze swego domu we Mszy św. transmitowanej przez Internet. Nazwał ją „Aktem Komunii św. duchowej”. Oto pełny tekst tej modlitwy: Kładę się u Twych stóp, o mój Jezu, i ofiarowuję Ci moje skruszone serce, uniżone w swojej nicości i Twojej świętej obecności. Adoruję Cię w sakramencie Twej miłości, niewysłowionej Eucharystii. Pragnę przyjąć Ciebie w tym ubogim przybytku, jaki oferuje Ci mój umysł. Czekając na radość z sakramentalnej komunii, pragnę przyjąć Cię w duchu. Przyjdź do mnie, o mój Jezu, kiedy ja, ze swojej strony, przychodzę do Ciebie! Niech Twoja miłość ogarnie moje całe jestestwo w życiu i śmierci. Wierzę w Ciebie, Tobie ufam, Ciebie miłuję.

Żal za grzechy

Do początku

Papież Franciszek przypomniał, że wielu wiernych przystępuje w okresie Wielkiego Postu do spowiedzi wielkanocnej, ale w tym roku, ze względu na ograniczenia kwarantanny nie będzie to możliwe. Nawiązując do nauki Katechizmu, Ojciec Święty zachęcił: Jeśli nie znajdziesz kapłana, aby się wyspowiadać, powiedz Bogu, On jest twoim Ojcem i powiedz mu prawdę: «Panie, popełniłem to, i to, i tamto… Wybacz mi» i proś Go o przebaczenie całym sercem, z aktem żalu i obiecaj Jemu: «Później się wyspowiadam, ale przebacz mi już teraz». I od razu powrócisz do łaski Bożej. Sam możesz przystąpić, jak uczy nas Katechizm, do przebaczenia Boga, nie mając w pobliżu kapłana. Pomyślcie o tym: nadszedł czas! To jest właściwa chwila, odpowiedni czas na dobrze dokonany akt żalu, dzięki czemu nasza dusza stanie się biała jak śnieg.
Katechizm Kościoła Katolickiego (nr 1452) opisując doskonały żal za grzechy stwierdza: „Gdy żal wypływa z miłości do Boga miłowanego nade wszystko, jest nazywany «żalem doskonałym» lub «żalem z miłości». Taki żal odpuszcza grzechy powszednie. Przynosi on także przebaczenie grzechów śmiertelnych, jeśli zawiera mocne postanowienie przystąpienia do spowiedzi sakramentalnej, gdy tylko będzie to możliwe”.

Zachęcamy do wysłuchania katechezy Ks. Bpa Piotra Gregera o przygotowaniu do Świąt Paschalnych oraz o Triduum Paschalnym.

ŚWIĘTE TRIDUUM PASCHALNE

Do początku

Życzenia paschalne Biskupa Ordynariusza! (kliknij i obejrzyj)
Filmik o Triduum Paschalnym (kliknij i obejrzyj)
Filmik o Triduum Paschalnym (2019) (kliknij i obejrzyj)

Wielka tajemnica wiary

(Tym kolorem zaznaczone są rozważania związane z kontekstem hasła roku liturgicznego.)
Pierwszy rok 3-letniego programu duszpasterskiego Kościoła w Polsce, jest poświęcony ukazaniu Jezusa Chrystusa jako źródła życia. Ten pierwszy rok przeżywamy jest pod hasłem: „Wielka tajemnica wiary”. Chcemy pogłębić wiedzę katechizmową o Eucharystii. Jeśli bowiem wierzymy, to trzeba jeszcze wiedzieć w co wierzymy. Choć Msza św. stanowi tajemnicę wiary, to jednak rozum ludzki może coś o niej powiedzieć na podstawie źródeł biblijnych. Trzeba nam głębiej zrozumieć, że Eucharystia jest spotkaniem z Jezusem Chrystusem. Potrzeba też, by to, co dokonuje się w czasie każdej liturgii, uobecniało się również w życiu osobistym i społecznym.
W tegorocznym Triduum Paschalnym prowadzić nas będzie zdanie z instrukcji Świętej Kongregacji Obrzędów "Eucharisticum mysterium".

MISTERIUM CHRYSTUSA UKRZYŻOWANEGO

Do początku

Liturgiczna rachuba czasu różni się nieco od rytmu kalendarzowego. W liturgii celebracja każdej uroczystości i każdej niedzieli rozpoczyna się w przeddzień wieczorem. Dlatego Msza Wieczerzy Pańskiej, sprawowana w czwartek wieczorem, przynależy do pierwszego dnia Triduum. Dzień ten kończy się przeżyciem Liturgii Męki Pańskiej. Liturgia ta ma być sprawowana w ciągu dnia. Przesunięcie jej na wieczór z racji duszpasterskich nie zmienia tego faktu, że jest to liturgia Wielkiego Piątku.
Wielki Czwartek (wieczorem)
Msza św., czyli Wieczerza Pańska, ...
18.30 – LITURGIA MSZY ŚW. WIECZERZY PAŃSKIEJ (Nagranie)
 1. W intencji Ojca Świętego Franciszka i seniora Benedykta oraz wszystkich biskupów, zwłaszcza: Romana, Piotra, Tadeusza i Janusza.
 2. W intencji kapłanów obecnie posługujących w naszej Parafii.
 3. W intencji kapłanów, którzy kiedykolwiek pracowali w naszej Parafii.
 4. W intencji kapłanów mieszkających w Domu Księży Emerytów.
 5. W intencji zmarłych kapłanów.
(Tym kolorem zaznaczone są teksty z Listu okólnego o przygotowaniu i obchodzeniu świąt paschalnych – Kongregacja Kultu Bożego - 16 stycznia 1988 r.)
„Mszą sprawowaną w wieczór Wielkiego Czwartku rozpoczyna Kościół Paschalne Triduum. Przypomina ową Ostatnią Wieczerzę, kiedy to Pan Jezus, tej nocy, której był wydany i umiłowawszy swoich na świecie aż do końca ofiarował Bogu Ojcu pod postaciami chleba i wina swoje Ciało i swoją Krew. Dał Apostołom do spożycia oraz im i ich następcom w kapłaństwie nakazał, aby je ofiarowali”. Cała wewnętrzna uwaga winna się skierować ku misterium upamiętnianym zwłaszcza w tej Mszy Świętej: jest to ustanowienie Eucharystii, ustanowienie stanu kapłańskiego oraz Pańskie przykazanie miłości; winny one zostać wyjaśnione w liturgii (z Listu okólnego o przygotowaniu i obchodzeniu świąt paschalnych – Kongregacja Kultu Bożego - 16 stycznia 1988 r., 44-45).

Dodatkowo w Wielki Czwartek:
 • Od 22.00 do 23.00 Godzina Święta (Nagranie)

Modlitwa w rodzinie w Wielki Czwartek

Do początku

Rodzina gromadzi się wokół stołu nakrytego białym obrusem. Na środku stołu kładziemy krzyż (lub obraz Jezusa), egzemplarz Pisma Świętego (zaznaczamy fragment z Ewangelii św. Jana – J 13, 1-15), obok jedną, dużą świecę (na razie zgaszona, zapalimy ją na początku nabożeństwa), obok zapałki. Jeśli w domu są dzieci warto po przeczytaniu Ewangelii i komentarza papieża Franciszka porozmawiać z nimi o usłyszanym słowie. Nabożeństwo prowadzi ojciec rodziny lub inna starsza osoba. Prowadzący ma wydrukowany tekst nabożeństwa (literka „P” – Prowadzący, pozostali członkowie wspólnoty oznaczeni literką „W” – Wierni).

1. Słuchanie i rozważanie Słowa.

Wszyscy stoją wokół stołu
P: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
P: (zapalenie świecy) Światło Chrystusa
W: Bogu niech będą dzięki
P: Jezu Chryste, Ty powiedziałeś: „Gdzie dwóch albo trzech gromadzi się w Moje imię, tam jestem pośród nich” (Mt 18, 20). Wierzymy, że jesteś tu teraz pośród nas. Jesteś też obecny w swoim słowie. Daj nam Ducha Świętego, abyśmy z wiarą przyjęli Twoją Ewangelię i kierowali się nią w codzienności. Ojcze nasz ...
P: Usiądźmy. Gromadzimy się w ten wieczór Wielkiego Czwartku, by razem z całym Kościołem obchodzić pamiątkę tego dnia, w którym nasz Pan Jezus zasiadł ze swoimi uczniami do Ostatniej Wieczerzy. Wtedy to umył apostołom nogi, zostawiając nam przykład miłości wzajemnej i ustanowił dla nas sakrament Eucharystii i kapłaństwa. Z wdzięcznością za te dary wysłuchajmy fragmentu z Ewangelii św. Jana, który opisuje to wydarzenie.
Wyznaczona wcześniej osoba lub prowadzący czyta z Biblii fragment Ewangelii św. Jana (J 13, 1-15)
P: Teraz posłuchajmy rozważania papieża Franciszka: Wysłuchaliśmy tego, co Jezus uczynił podczas Ostatniej Wieczerzy. Jest to gest pożegnania, jest jakby dziedzictwem, które nam zostawia. On jest Bogiem, a stał się sługą, naszym służącym. I takie jest to dziedzictwo: również wy macie być sługami dla siebie nawzajem. A On poszedł tą drogą z miłości: także wy macie miłować się wzajemnie i służyć sobie w miłości. Oto spuścizna, którą pozostawił nam Jezus. I ten gest umycia nóg ma wymowę symboliczną – wykonywali go niewolnicy, słudzy współbiesiadnikom, ludziom, którzy zasiadali do obiadu czy kolacji, gdyż wszystkie drogi były wówczas ziemne, toteż gdy ludzie przychodzili do domu, trzeba było je umyć. I Jezus wykonuje gest, robi coś, co było zadaniem niewolnika, sługi i to pozostawia nam jako swoją spuściznę. My mamy być sługami dla siebie nawzajem. (Franciszek, fragment homilii podczas Mszy Wieczerzy Pańskiej, 17.04.2014 r.)
Jeśli chcemy i mamy czas, można teraz przez chwilę porozmawiać na temat usłyszanego słowa, zwłaszcza z dziećmi. Można pytać dzieci, co zapamiętały z czytań, wyjaśnić krótko, co dziś świętujemy, czego nas uczy Jezus. Dorośli też mogą się podzielić.

2. Modlitwa powszechna

P: Powstańmy. Odpowiadając na wysłuchane przed chwilą Boże Słowo zanośmy nasze modlitwy do Ojca w niebie:
P: Powierzamy Ci, Panie Twój Kościół. Niech w tym trudnym czasie będzie dla świata znakiem jedności i miłości. Ciebie prosimy ...
W: Wysłuchaj nas Panie
P: Powierzamy Ci, Panie papieża Franciszka, biskupów, szczególnie biskupa Romana, naszych księży. Niech cieszą się Twoją bliskością i życzliwością ludzi. Ciebie prosimy ...
P: Powierzamy Ci, Panie chorych, zarażonych koronawirusem oraz wszystkich, którzy im pomagają i leczą. Błogosław ich, przywróć im pokój serca i zdrowie. Ciebie prosimy ...
P: Powierzamy Ci, Panie wszystkich młodych. Niech odważnie idą za Tobą i otwartym sercem odpowiadają na powołanie, szczególnie do kapłaństwa. Ciebie prosimy ...
P: Powierzamy Ci, Panie wszystkich zmarłych, także na skutek epidemii. Niech oglądają Twoje oblicze w niebie. Ciebie prosimy ...
P: Powierzamy Ci, Panie nas samych. Daj nam swego Ducha, byśmy wzajemnie się miłowali tak, jak Ty nas umiłowałeś. Ciebie prosimy ...
Można dodać własne intencje i wypowiedzieć je teraz głośno
P: Wysłuchaj Ojcze naszych próśb, które zanosimy do Ciebie przez Chrystusa Pana naszego. Amen
P: Przebaczając sobie wzajemne urazy, które może były między nami, przekażmy sobie znak pokoju.
Przekazujemy sobie w rodzinie znak pokoju

3. Przyjęcie duchowo Komunii Św.

P: Ponieważ nie możemy być dzisiaj na Mszy Św. i przyjąć Jezusa pod postacią chleba, dlatego przyjmiemy Go teraz duchowo. Św. Teresa od Jezusa pisała: „Kiedy nie przystępujecie do komunii i nie uczestniczycie we Mszy Św., najbardziej korzystną rzeczą jest praktyka komunii duchowej … Dzięki niej obficie jesteście naznaczeni miłością naszego Pana”. Na znak skruchy za nasze grzechy i adoracji uklęknijmy.
P: Otwórzmy swoje serca przed Jezusem, tak jakby On był tu teraz obecny w Najświętszym Sakramencie. Wołajmy wspólnie:
W: Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata zmiłuj się nad nami
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata obdarz nas pokojem
P: Niech każdy w swoim sercu wzbudzi pragnienie przyjęcia Jezusa w Komunii Św. Możemy w ciszy naszego serca mówić teraz: Przyjdź Panie Jezu (chwilka ciszy) Módlmy się wspólnie:
P: Jezu mój! wierzę, że jesteś obecny w Najświętszym Sakramencie. Miłuję Cię nade wszystko i pragnę Cię posiadać w duszy mojej. Ponieważ teraz nie mogę Cię przyjąć sakramentalnie, przyjdź przynajmniej duchowo do serca mojego. Obejmuję Cię jakobyś już do mnie przyszedł i cały z Tobą się łączę, nie dozwól, abym się miał oddalić od Ciebie. (Św. Alfons Liguori, Nawiedzenia Przenajświętszego Sakramentu, Lublin 2002, s. 13-14)

P: Powstańmy i dziękujmy Bogu za każde dobro. Po każdym wezwaniu będziemy powtarzać: Dziękujemy Ci, Panie
P: Dziękujemy Ci, Panie, że w Eucharystii zawsze jesteś z nami.
P: Dziękujemy Ci, Panie, że jest w nas tęsknota za pełnym uczestnictwem we Mszy Św.
P: Dziękujemy Ci, Panie za kapłanów, którzy sprawują dla nas sakramenty i głoszą Twoje słowo
P: Dziękujemy Ci, Panie za sakrament małżeństwa, naszą rodzinę, wspólnotę
P: Dziękujemy Ci, Panie, że dajesz nam siłę do przetrwania tych trudnych dni
P: Dziękujemy Ci, Panie za lekarzy, pielęgniarki i wszystkich, którzy teraz służą chorym
P: Powierzmy się opiece Maryi – naszej Matki: Zdrowaś Maryjo ...
P: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen
Każdy na sobie czyni znak krzyża, rodzice mogą teraz pobłogosławić swoje dzieci robiąc im na czole krzyżyk.

Opracowanie modlitw w rodzinie: Ks. Szczepan Kobielus


Wielki Piątek
«W tym dniu, w którym „Chrystus został ofiarowany jako nasza Pascha” Kościół rozmyślając nad Męką swojego Pana i Oblubieńca oraz adorując Krzyż, wspomina swoje narodzenie z boku Chrystusa umierającego na Krzyżu i wstawia się do Boga za zbawienie całego świata. Zgodnie z najdawniejszą tradycją Kościół nie sprawuje w tym dniu Eucharystii; Komunii świętej udziela się wiernym jedynie w czasie liturgii ku czci Męki Pańskiej; chorym, którzy w tej liturgii nie mogą uczestniczyć, Ciało Pańskie może być zaniesione o każdej porze dnia. Wielki Piątek Męki Pańskiej jest w całym Kościele dniem pokuty, w którym obowiązuje zachowanie wstrzemięźliwości i postu. Zaleca się dzisiaj sprawowanie w kościołach z udziałem ludu Godziny czytań i Jutrzni» (z Listu okólnego o przygotowaniu i obchodzeniu świąt paschalnych – Kongregacja Kultu Bożego - 16 stycznia 1988 r., 58-62).
Msza św., czyli Wieczerza Pańska, jest ... ofiarą, która utrwala ofiarę krzyża, ...
Dodatkowo w Wielki Piątek
(kliknij i obejrzyj)
 • 8.00 Godzina Czytań i Jutrznia ( Nagranie)
 • Chcemy towarzyszyć Panu Jezusowi w Jego męce:
  • do godz. 9.30 do 10.30: modlitwa w Ogrójcu, pojmanie Jezusa, sąd żydowski, zaparcie się Piotra, wyrok żydowski, sąd rzymski u Piłata
  • od godz. 10.30.00 do godz. 11.30: Barabasz, ubiczowanie, ukoronowanie cierniem, wyrok Piłata
  • 12.00 Droga Krzyżowa (Nagranie)
  • od godz. 12.00: śmierć na krzyżu
  • 15.00 Początek Nowenny do Miłosierdzia Bożego i Koronka ( Nagranie)
  18.30 – LITURGIA NA CZEŚĆ MĘKI PAŃSKIEJ ( Nagranie)

  Modlitwa w rodzinie w Wielki Piątek

  Do początku

  Tak samo jak w Wielki Czwartek gromadzimy się przy stole nakrytym białym obrusem. Na stole jest zapalona świeca, Pismo Święte (z zaznaczonym fragmentem z Ewangelii św. Marka Mk 15, 1-47), wyeksponowany krzyż. Można też przygotować książeczki z zaznaczoną pieśnią pasyjną (np. „Krzyżu Chrystusa”), którą zaśpiewamy po odczytaniu Ewangelii. Każdy z uczestników przynosi też swój krzyżyk (może być ze ściany swojego pokoju, z bierzmowania, z łańcuszka.). Prowadzący ma wydrukowany tekst nabożeństwa.

  1. Akt pokutny i słowo Boże.

  Wszyscy stoimy wokół stołu
  P: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
  P: Dziś jest Wielki Piątek – dzień męki i śmierci Pana Jezusa na krzyżu. Rozpocznijmy naszą modlitwę aktem żalu. Uznajmy naszą obojętność na miłość Boga, przeprośmy za nasze grzechy, przez które krzyżowaliśmy Chrystusa obecnego w naszym życiu. Prośmy o miłosierdzie dla nas i całego świata:
  P: Panie, który przyszedłeś na świat, aby pojednać nas z Ojcem, zmiłuj się na nami.
  W: Zmiłuj się na nami.
  P: Chryste, który umarłeś na krzyżu za nasze grzechy, zmiłuj się nad nami.
  W: Zmiłuj się nad nami.
  P: Panie, który poprzez swoją mękę i śmierć dałeś nam nowe życie, zmiłuj się nad nami.
  W: Zmiłuj się nad nami.
  P: Niech się zmiłuje nad nami Bóg wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen.
  P: Usiądźmy. Z uwagą wysłuchajmy fragmentu Ewangelii św. Marka, opisującej śmierć Jezusa na krzyżu.
  (Wyznaczona wcześniej starsza osoba lub sam prowadzący czyta z Biblii fragment Ewangelii św. Marka – Mk 15, 1-47 Po odczytanej Ewangelii możemy zaśpiewać pieśń o krzyżu)
  P: Teraz posłuchajmy rozważania Ojca Świętego Franciszka: Chrystus z miłości oddał samego siebie aż do końca, aby cię zbawić. Jego rozpostarte ramiona na krzyżu są najcenniejszym znakiem przyjaciela, który potrafi posunąć się do ostateczności: „Umiłowawszy swoich na świecie, do końca ich umiłował” (J 13, 1). Święty Paweł stwierdził, że żyje, powierzając się tej miłości, która dała mu wszystko: „Obecnie życie moje jest życiem wiary w Syna Bożego, który umiłował mnie i samego siebie wydał za mnie” (Ga 2, 20). Ten Chrystus, który zbawił nas na krzyżu od naszych grzechów, z tą samą mocą całkowitego daru z siebie nadal dzisiaj nas zbawia i odkupuje. Popatrz na Jego krzyż, przylgnij do Niego, daj się zbawić, ponieważ ci, którzy pozwalają, żeby ich zbawił, zostają wyzwoleni od grzechu, od smutku, od wewnętrznej pustki, od izolacji. A jeśli grzeszysz i odchodzisz, On cię podnosi na nowo mocą swego krzyża. Nigdy nie zapominaj, że On przebacza siedemdziesiąt siedem razy. Za każdym razem bierze nas w swoje ramiona. Nikt nie może nas pozbawić godności, jaką obdarza nas ta nieskończona i niewzruszona miłość. On pozwala nam podnieść głowę i zacząć od nowa, z taką czułością, która nas nigdy nie zawiedzie i zawsze może przywrócić nam radość. Jego przebaczenie i zbawienie nie są czymś, co kupiliśmy lub co musimy nabyć za pomocą naszych uczynków lub wysiłków. On nam darmo przebacza i nas wyzwala. Jego ofiarowanie się na krzyżu jest czymśtak wielkim, że nie możemy i nie musimy płacić, musimy je tylko przyjąć z ogromną wdzięcznością i radością, że jesteśmy tak kochani, zanim mogliśmy to sobie wyobrazić: „Bóg sam pierwszy nas umiłował” (1 J 4, 19). (Franciszek, Christus vivit, p.118,119,121.)
  Możemy zostawić chwilę ciszy na indywidualną refleksję nad usłyszanym słowem.

  2. Modlitwa powszechna

  P: Powstańmy. Chrystus oddał życie za każdego człowieka, bez wyjątku. Złączeni z Nim prośmy Ojca niebieskiego o miłosierdzie dla nas i wszystkich ludzi. Po każdym wezwaniu będziemy powtarzać: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
  P: Prosimy Cię, Ojcze się za cały Kościół święty, aby wszystkim ludziom głosił Twoje zbawienie i trwał w wyznawaniu prawdziwej wiary.
  W: Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
  P: Prosimy Cię, Ojcze się za naszego papieża Franciszka, biskupa Romana, wszystkich biskupów i kapłanów, aby posłuszni Duchowi Świętemu z radością głosili Ewangelię.
  P: Prosimy Cię, Ojcze za katechumenów, którzy przyjmą sakrament chrztu św., aby otworzyli swoje serca na dar wiary.
  P: Prosimy Cię, Ojcze za wyznawców Chrystusa z różnych Kościołów, abyśmy wszyscy byli zjednoczeni w jednej wierze i wzajemnej miłości.
  P: Prosimy Cię, Ojcze za Żydów – naród wybrany, aby wierny przymierzu z Tobą osiągnął pełnię odkupienia.
  P: Prosimy Cię, Ojcze za niewierzących, aby postępowali za tym, co dobre i tak pozwolili się odnaleźć przez Twoją miłość.
  P: Prosimy Cię, Ojcze za rządzących państwami, daj im Twoją mądrość, aby troszczyli się o prawdziwy pokój i bezpieczeństwo.
  P: Prosimy Cię, Ojcze za wszystkich strapionych, cierpiących i tych, którzy im służą. Oddal epidemię koronawirusa, przywróć zdrowie chorym, odwagę zalęknionym, wybaw świat od głodu, klęsk żywiołowych i napełnij wszystkich Twoim pokojem.
  P: Prosimy Cię, Ojcze za konających oraz zmarłych, szczególnie na skutek epidemii, obdarz ich radością nieba i pociesz osierocone rodziny.
  P: Módlmy się, jak nas nauczył Jezus Chrystus: Ojcze nasz ...

  3. Przyjęcie duchowo Komunii Św. i adoracja krzyża

  P: Chcemy teraz przyjąć Ciebie Jezu w Komunii Św. duchowej. Weźmy do rąk przyniesione przez nas krzyże. Trzymając je będziemy powtarzać słowa modlitwy „Duszo Chrystusowa”. Następnie każdy ucałuje swój krzyż z taką wiarą jakby w tym momencie przyjmował Chrystusa w Komunii Św. Uklęknijmy.
  P: Wpatrując się w krzyż módlmy się wspólnie (lub modli się prowadzący, reszta podąża
  w myślach za słowami): Duszo Chrystusowa, uświęć mnie. Ciało Chrystusowe, zbaw mnie, Krwi Chrystusowa, napój mnie. Wodo z boku Chrystusowego, obmyj mnie. Męko Chrystusowa, pokrzep mnie. O dobry Jezu, wysłuchaj mnie. W ranach swoich ukryj mnie. Nie dopuść mi oddalić się od Ciebie. Od złego ducha broń mnie. W godzinę śmierci wezwij mnie. I każ mi przyjść do siebie, Abym z świętymi Twymi chwalił Cię, Na wieki wieków. Amen.
  P: Z wiarą ucałujmy krzyż Chrystusa i trwajmy chwilę w ciszy, jak po przyjęciu Komunii Św.
  P: Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste zmiłuj się nad nami (3 razy) I Ty, któraś współcierpiała, Matko Bolesna przyczyń się za nami.
  P: Powstańmy. Zwróćmy się teraz do Maryi, którą Jezus dał nam na krzyżu jako naszą Matkę. Oddajmy Jej pod opiekę naszą rodzinę oraz wszystkich dotkniętych epidemią. Pod Twoją obronę uciekamy się ...
  P: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen
  Rodzice mogą teraz swoim dzieciom uczynić na czole znak krzyża jako błogosławieństwo.

  Opracowanie modlitw w rodzinie: Ks. Szczepan Kobielus


  MISTERIUM CHRYSTUSA POGRZEBANEGO

  Do początku

  Wielka Sobota
  „W Wielką Sobotę Kościół trwa przy Grobie Pańskim, rozważając mękę i Śmierć Chrystusa oraz Jego zstąpienie do otchłani, a także w modlitwie i poście oczekuje na Jego Zmartwychwstanie. Bardzo się zaleca sprawowanie Godziny czytań i Jutrzni z udziałem ludu. Tam, gdzie jest to możliwe, należy przewidzieć celebrację słowa Bożego lub nabożeństwo zgodne z misterium tego dnia.
  Dzisiaj Kościół powstrzymuje się zupełnie od sprawowania Ofiary Mszy Świętej. Komunii świętej można udzielać tylko na sposób Wiatyku. Nie należy sprawować zaślubin ani innych sakramentów, z wyjątkiem Pokuty i Namaszczenia Chorych” (z Listu okólnego o przygotowaniu i obchodzeniu świąt paschalnych – Kongregacja Kultu Bożego - 16 stycznia 1988 r., 73.75).

  Msza św., czyli Wieczerza Pańska, jest ofiarą, która utrwala ofiarę krzyża; jest ... pamiątką śmierci i zmartwychwstania Pana mówiącego: „Czyńcie to na moją pamiątkę” (Łk 22,19)

  Dodatkowo w Wielką Sobotę:
  • 8.00 Godzina Czytań i Jutrznia (Nagranie)
  • 9.30 do 14.30 Czuwanie przy „Bożym Grobie”
  • 15.00 Nowenna i Koronka do Miłosierdzia Bożego (Nagranie)

  Modlitwa wielkanocna w rodzinie

  Do początku

  Wspólną modlitwę najlepiej zorganizować w Wigilię Paschalną (w Wielką Sobotę wieczorem), ale można też w Niedzielę Wielkanocną. Rodzina gromadzi się wokół stołu nakrytego białym obrusem. Na środku stołu kładziemy krzyż, egzemplarz Pisma Świętego (zaznaczamy fragment z Ewangelii św. Mateusza – Mt 28, 1-10), obok jedną, dużą świecę (na razie zgaszona, zapalimy ją uroczyście na początku nabożeństwa), zapałki oraz baranka wielkanocnego. Można też postawić kwiaty. Każdy też przynosi małą świecę, którą w odpowiednim momencie odpali od świecy ze stołu. Prowadzący ma wydrukowany tekst nabożeństwa.

  1. Część I

  Wszyscy stoimy wokół stołu.
  P: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
  P: Światło Chrystusa Zmartwychwstałego (zapalenie świecy)
  W: Bogu niech będą dzięki
  P: Stojąc, wysłuchajmy z uwagą fragmentu Ewangelii św. Mateusza, który opowiada o spotkaniu kobiet ze Zmartwychwstałym Chrystusem. Postawa stojąca jest znakiem wolności dziecka Bożego i gotowości głoszenia Ewangelii.
  Jedna osoba czyta z Biblii – Mt 28, 1-10. Po Ewangelii można zaśpiewać dowolną pieśń wielkanocną np.: „Zwycięzca Śmierci”
  P: Usiądźmy i wysłuchajmy rozważania Ojca Świętego Franciszka, który tłumaczy sens zmartwychwstania Jezusa dla naszego życia: On żyje! Trzeba to często przypominać, ponieważ grozi nam, że będziemy przyjmowali Jezusa Chrystusa tylko jako dobry przykład z przeszłości, jako wspomnienie, jako kogoś, kto nas zbawił dwa tysiące lat temu. To by na nic się nie zdało, zostawiłoby nas takimi samymi, jakimi byliśmy wcześniej, nie wyzwoliłoby nas. Ten, kto napełnia nas swoją łaską, Ten, który nas wyzwala, Ten, który nas przemienia, Ten, który nas leczy i umacnia, to Ktoś, kto żyje. To zmartwychwstały Chrystus, pełen życia nadprzyrodzonego, przyodziany w nieskończone światło. Dlatego święty Paweł powiedział: „Jeśli Chrystus nie zmartwychwstał, daremna jest wasza wiara” (1 Kor 15, 17). Jeśli On żyje, to naprawdę może być obecny w twoim życiu, w każdej chwili, aby napełnić je światłem. Tak więc nigdy nie będzie więcej samotności ani opuszczenia. Nawet gdyby wszyscy odeszli, On będzie, tak jak obiecał: „Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata” (Mt 28, 20). On napełnia wszystko swoją niewidzialną obecnością i gdziekolwiek pójdziesz, będzie na ciebie czekał. Ponieważ On nie tylko przyszedł, ale przychodzi i będzie przychodził każdego dnia, aby zaprosić cię do pójścia w kierunku coraz to nowego horyzontu. Kontempluj Jezusa szczęśliwego, przepełnionego radością. Raduj się ze swoim Przyjacielem, który zwyciężył. Zabili świętego, sprawiedliwego, niewinnego, ale On zwyciężył. Zło nie ma ostatniego słowa. Także w twoim życiu zło nie będzie miało ostatniego słowa, ponieważ twój Przyjaciel, który cię kocha, chce w tobie zatriumfować. Wybawca twój żyje. (Franciszek, Christus vivit, 124-126)
  Teraz każdy może się podzielić usłyszanym słowem, powiedzieć co go dotknęło, pocieszyło, zaskoczyło, umocniło. Można jednak zrezygnować ze wspólnego dzielenia się i zostawić chwilę ciszy na indywidualną refleksję.

  2. Odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych

  P: Chrystus umarł i zmartwychwstał. Poprzez sakrament chrztu my razem z Nim umarliśmy dla życia w grzechu, aby powstać do nowego życia w przyjaźni z Bogiem. To nasi rodzice, kierując się wiarą, zadecydowali o naszym chrzcie. Dzisiaj jesteśmy zaproszeni, by odnowić przyrzeczenia chrzcielne, to znaczy świadomie, osobiście i z wdzięcznością przyjąć dar naszego chrztu. Powstańmy, odpalmy nasze świece od świecy na stole. Trzymając w ręku płonące świece – znak Chrystusa Zmartwychwstałego, wyrzeknijmy się zła i wyznajmy wiarę. Odpowiadajmy wszyscy świadomie i wyraźnie na zadawane pytania.
  P: Czy wyrzekasz się grzechu, aby żyć w wolności dzieci Bożych?
  W: Wyrzekam się
  P: Czy wyrzekasz się wszystkiego, co prowadzi do zła, aby nie być niewolnikiem grzechu?
  W: Wyrzekam się
  P: Czy wyrzekasz się szatana, który jest głównym sprawcą grzechu?
  W: Wyrzekam się
  P: Czy wierzysz w Boga, Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, który cię kocha i z miłości dał ci życie?
  W: Wierzę
  P: Czy wierzysz w Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, narodzonego z Maryi Dziewicy, który umarł za Ciebie, zmartwychwstał, jest po prawicy Ojca i towarzyszy Ci na drodze twojego życia?
  W: Wierzę
  P: Czy wierzysz w Ducha Świętego, który rozlewa miłość Bożą w twoim sercu, ucząc Cię Boga uznawać za Ojca, a Jezusa za jedynego Pana?
  W: Wierzę
  P: Czy wierzysz w Święty Kościół powszechny, obcowanie świętych, odpuszczenie grzechów, zmartwychwstanie ciała i życie wieczne?
  W: Wierzę
  P: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu ...
  P: Z dziecięcą ufnością prośmy Ojca niebieskiego, byśmy wytrwali w mężnym wyznawaniu wiary i potrafili dzielić się nią z innymi: Ojcze nasz ...

  3. Przyjęcie duchowo Komunii Św.

  P: Przyjmiemy teraz duchowo Komunię św. do naszych serc. Uklęknijmy. Otwórzmy swoje serca przed Jezusem, tak jakby On był tu teraz obecny w Najświętszym Sakramencie. Wołajmy wspólnie:
  W:
  • Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami
  • Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami
  • Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, obdarz nas pokojem
  P: Niech każdy w swoim sercu wzbudzi pragnienie przyjęcia Jezusa w Komunii Św. Możemy w ciszy naszego serca mówić teraz: Przyjdź Panie Jezu (chwilka ciszy) Módlmy się wspólnie:
  P: Jezu mój! wierzę, że jesteś obecny w Najświętszym Sakramencie. Miłuję Cię nade wszystko i pragnę Cię posiadać w duszy mojej. Ponieważ teraz nie mogę Cię przyjąć sakramentalnie, przyjdź przynajmniej duchowo do serca mojego. Obejmuję Cię jakobyś już do mnie przyszedł i cały z Tobą się łączę, nie dozwól, abym się miał oddalić od Ciebie. (Św. Alfons Liguori, Nawiedzenia Przenajświętszego Sakramentu, Lublin 2002, s. 13-14)
  P: Prośmy teraz Pana o ustanie epidemii, zdrowie dla chorych, pokój dla strapionych, siłę dla służb medycznych, życie wieczne dla zmarłych:
  Święty Boże, Święty mocny, Święty a nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami (3 razy)
  Pod Twoją obronę ...
  W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen
  P: Chrystus zmartwychwstał. Alleluja
  W: Prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja

  Opracowanie modlitw w rodzinie: Ks. Szczepan Kobielus


  MISTERIUM CHRYSTUSA ZMARTWYCHWSTAŁEGO

  Do początku

  Trzeci dzień świętego Triduum Paschalnego rozpoczyna się celebracją Wigilii Paschalnej. (...) Choć dla wielu osób słowo rezurekcja kojarzy się przede wszystkim z procesją rezurekcyjną, to jednak należy dążyć do tego, aby słowem „rezurekcja” określać przedewszystkim całą celebrację Wigilii Paschalnej. Ona bowiem najbardziej zasługuje na nazwę „rezurekcja”. Należy także uświadamiać wiernym, że Święte Triduum Paschalne kończy się nchorami Niedzieli Wielkanocnej.

  WIGILIA PASCHALNA W NOC ZMARTWYCHWSTANIA
  „Zgodnie z bardzo dawną tradycją ta noc jest czuwaniem na cześć Pana. Wigilia sprawowana tej nocy, upamiętniająca świętą noc zmartwychwstania Pana jest jakby „matką wszystkich świętych wigilii”. Kościół czuwając oczekuje Pańskiego zmartwychwstania i sprawuje je w sakramentach chrześcijańskiego wtajemniczenia. Wszystkie obrzędy Wigilii Paschalnej odbywają się w nocy: nie wolno ich rozpoczynać zanim nie zapadnie noc, a należy je zakończyć przed świtem niedzieli. Zasada ta musi być interpretowana ściśle. Przeciwne jej nadużycia i tu i ówdzie praktykowane zwyczaje sprawowania Wigilii Paschalnej o godzinie, w której się zwykło antycypować Mszę niedzielną, zasługują na odrzucenie. Przytaczane przez niektórych powody antycypowania Wigilii Paschalnej, jak np. niebezpieczeństwo, nie są wysuwane w przypadku Nocy Bożego Narodzenia lub innego rodzaju zgromadzeń” (z Listu okólnego o przygotowaniu i obchodzeniu świąt paschalnych – Kongregacja Kultu Bożego - 16 stycznia 1988 r., 77-78).

  20.00 – LITURGIA WIGILII PASCHALNEJ W NOC ZMARTWYCHWSTANIA (sobota) (Nagranie)
  1. W intencji wszystkich Parafian.
  2. Za ++ Parafian.
  3. Za wszystkich pracowników Parafii.
  4. Za podejmujących różne odpowiedzialności.
  5. Za angażujących się w życie parafialne
  6. Za wszystkich dobrodziejów oraz za żyjących i zmarłych budowniczych naszego kościoła.


  BŁOGOSŁAWIEŃSTWO STOŁU PRZED UROCZYSTYM POSIŁKIEM W NIEDZIELĘ ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO

  Do początku

  („Obrzędy błogosławieństw dostosowane do zwyczajów diecezji polskich”, t. 2, Katowice 2001, nry 1347-1350)

  Ojciec rodziny lub przewodniczący zapala świecę umieszczoną na stole i mówi:
  P.
  Chrystus zmartwychwstał. Alleluja.
  W. Prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja.
  Następnie ktoś z uczestników odczytuje tekst Pisma Świętego: 1 Tes 5, 16-18: Zawsze się radujcie.
  Bracia i siostry, posłuchajcie słów świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan.
  Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie. W Każdym położeniu dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was.
  Albo: Mt 6, 31ab.32b-33: Nie troszczcie się zbytnio i nie mówcie: co będziemy jeść?
  Bracia i siostry, posłuchajmy słów Ewangelii według świętego Mateusza.
  Jezus powiedział do swoich uczniów: „Nie troszczcie się zbytnio i nie mówicie: co będziemy jeść? co będziemy pić? Przecież Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Starajcie się naprzód o królestwo Boga i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane”.
  Po odczytaniu tekstu przewodniczący mówi:
  P. Módlmy się.
  Z radością wysławiamy Ciebie, Panie Jezu Chryste, który po swoim zmartwychwstaniu ukazałeś się uczniom przy łamaniu chleba. Bądź z nami, kiedy z wdzięcznością spożywać będziemy te dary, i jak dzisiaj w braciach przyjmujemy Ciebie w gościnę, przyjmij nas jako biesiadników w Twoim królestwie. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.
  W. Amen.

  Po posiłku ojciec rodziny lub przewodniczący mówi:
  P. Uczniowie poznali Pana. Alleluja.
  W. Przy łamaniu chleba. Alleluja.
  P. Módlmy się:
  Boże, źródło życia, napełnij nasze serca paschalną radością i podobnie jak dałeś nam pokarm pochodzący z ziemi, spraw, aby zawsze trwało w nas nowe życie, które wysłużył nam Chrystus przez swoją śmierć i zmartwychwstanie i w swoim miłosierdziu nam go udzielił. Który żyje i króluje na wieki wieków.
  W. Amen.

  Wielka Niedziela Zmartwychwstania (1. Dzień Oktawy Wielkanocy)
  Msza św., czyli Wieczerza Pańska, jest ofiarą, która utrwala ofiarę krzyża; jest pamiątką śmierci i zmartwychwstania Pana mówiącego: „Czyńcie to na moją pamiątkę” (Łk 22,19); jest ... świętą ucztą, w czasie której lud Boży przez przyjęcie Ciała i Krwi Pańskiej uczestniczy w dobrach ofiary paschalnej, wznawia nowe przymierze raz zawarte z ludźmi przez Boga w krwi Chrystusowej, a w wierze i nadziei wyobraża i uprzedza ucztę eschatologiczną w królestwie Ojca, głosząc śmierć Pana „aż przyjdzie”.

  W ciągu dnia
  LITURGIA MSZY ŚW.: 6.15, 8.00 ( Nagranie ), 10.00, 12.00, 17.00, 18.30
  6.15 — Za ++ Ryszarda Jabłońskiego w 10. rocznicę śmierci oraz jego rodziców.
  8.00 — Z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo dla Teresy i Stanisława z okazji 40. rocznicy ślubu.
  10.00 — Za ++ Mariana Korzonkiewicz w 15. rocznicę śmierci oraz jego rodziców.
  12.00 — O zdrowie dla Haliny i Józefa Kurowskich.
  16.00 — Nieszpory paschalne – nowenna do Miłosierdzia Bożego.
  17.00 — Za + Narcyza Jaśniewskiego (od żony).
  18.30 — Za + Jana Małyś (od sąsiadów z ul. Mickiewicza 38).

  NIESZPORY NIEDZIELI ZMARTWYCHWSTANIA

  „Największe misteria ludzkiego odkupienia sprawuje Kościół co roku począwszy od Mszy wieczornej Wielkiego Czwartku aż do nchorów Niedzieli Zmartwychwstania /.../. Tam gdzie istnieje, należy zachować, a jeśli nie - wprowadzić tradycję sprawowania w dniu Paschy nieszporów chrzcielnych, w których podczas śpiewu psalmów odbywa się procesja do chrzcielnicy” (z Listu okólnego…, 38.98).
  Dodatkowo w w Niedzielę Zmartwychwstania
  • 7.10 - Jutrznia (Nagranie)
  • 16.00 Nieszpory paschalne + Nowenna i Koronka do Miłosierdzia Bożego (Nagranie)

  ZAKOŃCZENIE TRIDUUM PASCHALNEGO

  Do początkuPodziel się artykułem:
FaceBook  Twitter  

Słowo na dzisiaj

Mt 20, 1-16a | Jezus opowiedział swoim uczniom następującą przypowieść: «Królestwo niebieskie podobne jest do gospodarza, który wyszedł wczesnym rankiem, aby nająć robotników do swej winnicy....

Używamy plików cookies, aby serwis działał lepiej. Dowiedz się więcej, jak zarządzać plikami cookies.