Wiadomości
serce.katolik.bielsko.pl

Pielgrzymka na Maltę - relacja

W dniach od 4 do 11 lutego br. wspólnota, która określiła siebie jako „wspólnota Janeczka” (nazwa od św. Jana Chrzciciela, patrona joannitów [Rycerzy Maltańskich], albo od św. Jana Ewangelisty, albo jeszcze innego Jana, a może od ciotki Janki – każdy może sobie sam zinterpretować) wyruszyła na kolejną pielgrzymkę, tym razem na Maltę. Docelowo było nas 47 osób z Bielska-Białej, Milówki i innych miejscowości. Za organizację wyjazdu odpowiedzialne było umowne „biuro pielgrzymkowe Ciotka Janka” i „Biuro Turystyczne STACHURA” z Opola z cudowną szefową, p. Anną, która była naszą pilotką. Wspaniałym przewodnikiem po Malcie był p. Kamil Augustyn, który od czternastu lat mieszka na tej wyspie. Wymiar duchowy wziął na siebie i zrealizował ks. Przemysław Gawlas, Przez cały czas naszej wędrówki w swojej ikonie towarzyszył nam św. Aleksy, patron pielgrzymów. W czasie pielgrzymki był też konkurs na uzasadnienie śpiewów liturgicznych, które towarzyszyły naszym celebracjom a nagrodą w nim była Msza Św. sprawowana w intencji tych, którzy takie uzasadnienie przekazali ks. Marcinowi Aleksemu.
Pielgrzymkę przeżywaliśmy krocząc śladami św. Pawła po miejscach, w których był ale także po tekstach biblijnych, które nam zostawił!
Historia przybycia Pawła z Tarsu na Maltę to dosłownie i w przenośni burzliwa historia. Był on nawróconym chrześcijaninem, który podróżował po świecie (głównie po terenie Morza Śródziemnego) głosząc Słowo Boże. Jako obywatel rzymski św. Paweł został oskarżony o prozelityzm - nawracanie innych na wiarę Jezusa Chrystusa, a następnie aresztowany. W 60 roku św. Paweł wyruszył pod eskortą przez Morze Śródziemne z Cezarei w drogę do Rzymu, aby stanąć przed obliczem sądu Cezara - odwołać się przed nim za swoje rzekome zbrodnie.
Podczas podróży statek, którym podróżował Paweł z Tarsu, natrafił na czternastodniową burzę. Ostatni odcinek trasy morskiej do Rzymu wiódł przez wody archipelagu maltańskiego. Silny sztorm spowodował, że okręt rozbił w tych okolicach. Historia mówi, że cała załoga (ponad 200 osób) ocalała. Bezpiecznie wylądowali na fragmencie archipelagu maltańskiego, który znany jest obecnie jako Wyspa św. Pawła. Opis spotkania świętego Pawła z mieszkańcami wyspy, którego miejsce jest utożsamiane z lokalizacją kościoła św. Pawła Rozbitka, znajduje się w Rozdz. 28 Dziejów Apostolskich.
Tubylcy zaś okazali nam niezwykłą życzliwość; rozpaliwszy bowiem ognisko, zajęli się nami wszystkimi, bo deszcz zaczął padać i było zimno. - czytamy we fragmencie Biblii.
Historia mówi, że pojawienie się Pawła z Tarsu na Malcie nastąpiło 10 lutego.
Jednak nie od razu ten chrześcijański misjonarz został uznany przez lokalnych mieszkańców za wysłannika Boga. Nastąpiło to kilka dni później, kiedy to Paweł z Tarsu uzdrowił modlitwą ciężko chorego ojca Publiusza - rzymskiego namiestnika Malty, który ugościł rozbitków. Wieść o cudzie rozniosła się po całej wyspie. Zanim udał się w dalszą podróż do Rzymu, św. Paweł uzdrowił też innych chorych mieszkańców. Przebywał on na Malcie przez 3 miesiące. Warto dodać, że pod wpływem tego apostoła Jezusa Chrystusa, Publiusz przyjął chrześcijaństwo i został pierwszym biskupem Malty.
Szerzej o tej historii możemy przeczytać w 27 i 28 rozdziale Dziejów Apostolskich.
Pomimo upływu prawie 2000 lat, pamięć o św. Pawle jest w dalszym ciągu żywa w tym kraju. Widać to po ulicach i kościołach, które noszą jego imię. 10 luty jest świętem państwowym - dniem wolnym od pracy. Chociaż same uroczystości ku czci św. Pawła są ruchome - odbywają się według kalendarza Kościoła katolickiego.

Do początku

Dzień 1 - niedziela, 04.02.2024


Hasłem pierwszego dnia były słowa: „Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii” ((1 Kor 9, 16-19. 22-23)
Liturgia Słowa przypomniała nam, że nasze życie jest jakimś ciągłym zmaganiem. Rozpoczynająca się pielgrzymka miała najpierw dla nas samych być „przyniesieniem” siebie Jezusowi. Strudzeni nieraz codziennością uświadomiliśmy sobie, że potrzeba nam wyruszyć w drogę wraz ze św. Pawłem, który zmagał się, by Dobra Nowina dotarła do wszystkich. Tak jak Jezusowi w Ewangelii przynoszono chorych, tak my zabraliśmy z sobą nasze intencje, naszych bliskich, by „zanieść” je naszemu Panu.

Prawie cała grupa spotkała się najpierw na celebracji Mszy Św. w parafii NSPJ w Bielsku-Białej po której autokarem udaliśmy się na lotnisko w Katowicach (Pyrzowicach). Po szczęśliwym locie liniami WIZZ AIR wylądowaliśmy na lotnisku w La Valletta. Stąd transfer i logowanie w hotelu SOREDA w Qawra na północy wyspy, niedaleko zatoki św. Pawła. Wieczorem tego dnia już pierwsza atrakcja tego wyjazdu (która powtarzała się każdego dnia!) czyli obficie i różnorodnie zastawiony stół na posiłek. Oprócz tego jeszcze „zwiedzanie” miejsca zakwaterowania.

Do początku

Dzień 2 - poniedziałek, 05.02.2024


Słowo na dzień drugi naszej pielgrzymki: „A gdy upadł na ziemię, usłyszał głos, który mówił: «Szawle, Szawle…”(Dz 9, 1-22)
W tym dniu Ewangelia przypomniała nam jak ważna jest osobista relacja z Jezusem. „Kto się Go dotknął odzyskiwał zdrowie”. Rozważaliśmy w tym dniu dzień narodzin Pawła. Szaweł, którego „tlenem” było prześladowanie chrześcijan spotyka na drodze do Damaszku Jezusa. To wydarzenie przemienia Go całkowicie. Pada przed Panem (Kyrios). Uświadomiliśmy sobie, jak ważna w życiu chrześcijanina jest modlitwa; szczególnie Adoracja Najświętszego Sakramentu. Zanim zaczniesz głosić Ewangelię zadaj sobie pytanie kim jest Jezus w Twoim życiu. Nie możesz dać komuś tego czego nie masz. Z pomocą nawróconemu Szawłowi przyszedł Ananiasz, który nazwał go bratem. Nie byłoby Pawła, gdyby nie miłość chrześcijan, którzy powinni kochać także swych nieprzyjaciół.

Tego dnia na Malcie najpierw otwartym autobusem udaliśmy się z Qawry do La Valletty by pierwszy raz podziwiać uroki Malty. Następnie przesiedliśmy się na statek i z tej perspektywy płynąc wzdłuż brzegu oglądaliśmy zatokę Grand Harbour i to wszystko co nad nią. Po rejsie zwiedzaliśmy stolicę Malty, La Vellettę. Przemierzaliśmy urokliwe uliczki tego miasta by dotrzeć do kościoła pw. Św. Pawła Rozbitka, gdzie celebrowaliśmy świętą liturgię. W tym kościele jest figura, niesiona w procesji w czasie centralnych uroczystości w rocznicę przybycia św. Pawła na Maltę. Tutaj też jest relikwiarz z nadgarstkiem św. Pawła. Następnie idąc dalej przez miasto odwiedziliśmy Kościół Joannitów, który dzisiaj jest konkatedrą ale także częścią Muzeum Narodowego. To właśnie w oratorium tego kościoła znajdują się słynne obrazy Caravaggia: „Ścięcie św. Jana Chrzciciela” (jedyne dzieło podpisane przez Artystę) oraz „św. Hieronim piszący”. Na koniec jeszcze spacer po ogrodach Barrakka, by jeszcze być też świadkami wystrzału armatniego.

Do początku

Dzień 3 - wtorek, 06.02.2024


„Upominam was, bracia, w imię Pana naszego Jezusa Chrystusa, abyście byli zgodni, i by nie było wśród was rozłamów; byście byli jednego ducha i jednej myśli” (List do Koryntian)
Król Salomon w pięknej modlitwie przypomniał nam o jej roli w życiu. Rozpoczęliśmy refleksję nad fragmentami Listów św. Pawła, który po swoim nawróceniu „natychmiast” zaczął głosić Ewangelią stając się „naczyniem” wypełnionym Bogiem. Już na początku swego Listu do Koryntian widzimy z jakimi problemami musiała zmierzać się ta wspólnota. W swoich rozważaniach skupiliśmy się na tym, że nie jesteśmy „Kościołem problemów”, ale przede wszystkim Kościołem Boga, że jesteśmy powołani do świętości i aby ją osiągnąć potrzeba jest zażyła relacja z Panem Jezusem. Zastanawialiśmy się również w tym dniu nad naszymi wspólnotami; jak wygląda nasze zaangażowanie w nie. Jesteśmy przecież sobie zadani...

Ten dzień rozpoczęliśmy od celebrowania Eucharystii w kościele parafialnym pw. Św. Franciszka z Asyżu blisko naszego miejsca zakwaterowania. Następnie autokarem udaliśmy się do maltańskiego Trójmiasta: Birgu, Cospicua (Bormla) i Senglea. Z ogrodów Gardjola podziwialiśmy widok zatoki a potem dłuuugi spacer po pięknych i klimatycznych uliczkach. Po powrocie jeszcze spacer nad Zatokę św. Pawła z widokiem na Wyspę św. Pawła. Była też możliwość indywidualnego odwiedzenia Akwarium Morskiego.

Do początku

Dzień 4 - środa, 07.02.2024


„Poganie już są współdziedzicami i współczłonkami Ciała, i współuczestnikami obietnicy w Chrystusie Jezusie przez Ewangelię” (List do Efezjan)
Królowa Saby przybyła do Salomona by „wypróbować” jego mądrość. Podjęła pewien trud. Pielgrzymka to pewien wysiłek, dzięki któremu można lepiej poznać Boga, szczególnie gdy i my doświadczamy jakichś prób. Rozważając fragment Listu do Efezjan widzimy otwarcie Pawła na pogan. Choć jesteśmy Kościołem Boga nie możemy Go sobie przywłaszczyć. Próbowaliśmy sobie zadać pytanie jak traktujemy ludzi, którzy w Boga nie wierzą. Czy potrafimy spojrzeć na nich jako tych, którzy cierpią bo nie znają Boga? Czy jestem gotowy wejść na Dziedziniec Pogan (przykład Benedykta XVI) i szukać dialogu z niewierzącymi?

Czwartego dnia udaliśmy się promem na wyspę Gozo. Tutaj szczególnie kochają św. Jana Pawła II bo jako jedyny papież odwiedził tą wyspę. Najpierw odwiedziliśmy prehistoryczne świątynie w Gantija a następnie cudowne wybrzeże z pięknymi widokami. Tym razem Eucharystię celebrowaliśmy w sanktuarium Ta Pinu. Potem jeszcze spacer po stolicy Victorii a przede wszystkim po murach cytadeli z pięknymi widokami na całą wyspę. Odwiedziliśmy też bazylikę św. Jerzego.

Do początku

Dzień 5 - czwartek, 08.02.2024


„Ku wolności wyswobodził nas Chrystus. A zatem trwajcie w niej i nie poddawajcie się na nowo pod jarzmo niewoli!” (List do Galatów)
W Liturgii Słowa widzimy zaskakujące zachowanie króla Salomona. Mimo dwukrotnego napomnienia jego serce skłania się ku obcym bożkom. Św. Paweł w Liście do Galatów przestrzega nas i wzywa do roztropności, by na nowo nie popaść w niewole. Łatwo się dziś zagubić, a to że aktualnie jestem wierny Bogu nie oznacza, że zawsze tak będzie. To co nas pociąga do wierności to obietnica. Łatwo mówi się o wolności, wszyscy jej chcemy. Niekoniecznie jednak chcemy być odpowiedzialni za nasze życie i nasze decyzje.

Dnia piątego najpierw wybraliśmy się na północ wyspy do Melliehy, gdzie w tamtejszym sanktuarium maryjnym, które m.in. nawiedził św. Jan Paweł II, celebrowaliśmy Mszę Św. razem z grupą ze Świdnicy. Potem zwiedzaliśmy miejsca w centralnej części Malty. Najpierw w miejscowości Mosta rotundę pod wezwaniem M. B. Wniebowziętej z kopułą wzorowaną na rzymskim Panteonie. Co do wielkości, to trzecia kopuła w Europie. Z tym kościołem związana jest historia z czasów II wojny światowej, kiedy to do środka wpadła bomba, która jednak nie wybuchła. Potem wizyta w ogrodach św. Antoniego przy siedzibie prezydenta. Następnie udaliśmy się do Rabatu, gdzie jest kościół pw. Św. Publiusza oraz grota św. Pawła, w której przebywał On w czasie pobytu na Malcie. W tym miejscu są też katakumby. Potem jeszcze odwiedziliśmy Mdinę, dawną stolicę Malty a do dzisiaj siedzibę arcybiskupa. Była to okazja by zwiedzić katedrę św. Pawła oraz widoki okolicy z murów miejskich.

Do początku

Dzień 6 - piątek, 09.02.2024


„Ty zaś głoś to, co jest zgodne ze zdrową nauką: że starcy winni być ludźmi trzeźwymi, statecznymi, roztropnymi odznaczającymi się zdrową wiarą, miłością, cierpliwością. Podobnie starsze kobiety winny być w zewnętrznym ułożeniu jak najskromniejsze, winny unikać plotek i oszczerstw, nie upijać się winem, a uczyć innych dobrego.” (List do Tytusa)
Ewangelia z dnia przypomniała nam jak ważne są otwarte uszy. Tylko wtedy można usłyszeć Dobrą Nowinę. O znaczeniu dobrego mówienia przypomniał św. Paweł w Liście do Tytusa. Roztropny człowiek, który umie stracić coś w swoim życiu by zyskać więcej powinien dawać dobry przykład młodszym w wierze. Św. Augustyn napisał kiedyś, że można się zbawić tylko w jeden sposób: kiedy jest się pociągniętym miłością. Czy w mojej mowie nie ma nieraz zbyt dużo narzekania? Czy potrafię mówić pięknie o Kościele, o Bogu, o mojej wierze?

Tego dnia udaliśmy się na południe wyspy do Marsaxlokk, miasteczka rybackiego. Tutaj w sanktuarium M. B. Pompejańskiej celebrowaliśmy Świętą Liturgię. Potem wycieczka do Błękitnej Groty, do której, choć był taki plan, jednak nie udało nam się wpłynąć ze względu na zbyt silny wiatr. Wykorzystując czas zwiedziliśmy jeszcze prehistoryczne świątynie w Mnajdra. Na koniec jeszcze wizyta w Ta`Qali, która niegdyś była brytyjską placówką z czasów II wojny światowej, ale została przekształcona w wioskę lokalnego rzemiosła. Było zbyt późno, a do tego piątek, by zobaczyć rzemieślników przy pracy, ale można było jeszcze zrobić zakupy.

Do początku

Dzień 7 - sobota, 10.02.2024


„Biskup bowiem winien być, jako włodarz Boży, człowiekiem nienagannym, niezarozumiałym, nieskłonnym do gniewu, nieskorym do pijaństwa i awantur, nie chciwym brudnego zysku, lecz gościnnym, miłującym dobro, rozsądnym, sprawiedliwym, pobożnym, powściągliwym, przestrzegającym niezawodnej wykładni nauki, aby przekazując zdrową naukę, mógł udzielać upomnień i przekonywać opornych. (List do Tytusa)
Ewangelia o rozmnożeniu chleba mówi o tym jak hojny jest Bóg. Na przykładzie Abrahama – najbardziej gościnnego bohatera Starego Testamentu odkrywaliśmy jak ważne jest w życiu bycie gościnnym. Chcemy coś więcej z siebie dać Bogu i ludziom. W zamian, to my otrzymujemy o wiele więcej, w myśl zasady, że dobro zawsze wraca. By nie być jak Kreteńczycy - „leniwego brzucha” wciąż jak refren wracało pytanie jak „uczestniczę we wspólnocie Kościoła”?

W siódmym dniu we wczesnych godzinach porannych celebrowaliśmy Mszę Św. znowu w miejscowym kościele parafialnym pw. Św. Franciszka z Asyżu. Następnie autobusem komunikacji miejskiej udaliśmy się na przystań, by popłynąć statkiem na wyspę Comino i trochę przy brzegach wyspy Gozo. Na morzu co prawda mocno wiało a niebo było zachmurzone ale i tak było cudownie. Krótka wizyta na Comino, która jest wyspą właściwie prawie niezamieszkaną, była okazją do spaceru do Błękitnej Laguny, kolejnego cudownego miejsca stworzonego przez Pana Boga. Po powrocie, wieczorem, część z nas (znowu autobusem komunikacji miejskiej) udała się jeszcze raz do Valletty, bo była to ostatnia sobota karnawału a więc okazja do wielkiej, miejskiej zabawy.

Do początku

W związku z tym, że tegoroczna Wielkanoc przypada na koniec marca, główne obchody ku czci Pawła z Tarsu rozpoczną się dwa tygodnie później - 24 lutego. Chociaż mieszkańcy Malty rozpoczną celebrację w podziękowaniu dla św. Pawła już dzień wcześniej. W piątek (23 lutego) ulicami Valletty przejdzie tradycyjna nocna procesja, która zakończy się w Ogrodach Barrakka wraz z pokazem sztucznych ogni. Świąteczny, sobotni program rozpocznie się mszą o godzinie 9:30 w Kolegiacie św. Pawła Rozbitka w Valletcie. Poprowadzi ją arcybiskup Charles J. Scicluna. O 12:45 rozpocznie się tradycyjna procesja z udziałem Stowarzyszenia Paulinów i filharmonii La Valette. Kulminacja uroczystości nastąpi godzinie 17:30. Wtedy to wyruszy procesja synodalna z figurą św. Pawła i czczoną relikwią świętego. Procesja rozpocznie i zakończy swój marsz na ulicy św. Pawła.
W przyszłym roku Wielkanoc przypadnie na 20 kwietnia, dzień św. Pawła na Malcie wróci do starej daty - odbędzie się 10 lutego. Miejsca związane św. Pawłem na Wyspach Maltańskich:
  • Wyspa św. Pawła
  • Grota św. Pawła w Bazylice św. Pawła w Rabacie
  • Zatoka św. Pawła (znana też jako Zatoka Rozbitków) wraz z Kościołem Ogniska Domowego
  • Kościół św. Pawła Rozbitka w Valletcie
  • Katedra w Mdinie (wcześniej w tym miejscu stał dom Publiusza, w którym doszło do cudu).


Do początku

Dzień 8 - niedziela, 11.02.2024


„Czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek innego czynicie, wszystko na chwałę Bożą czyńcie. Nie bądźcie zgorszeniem ani dla Żydów, ani dla Greków, ani dla Kościoła Bożego, podobnie jak ja, który się staram przypodobać wszystkim, nie szukając własnej korzyści, lecz dobra wielu, aby byli zbawieni. Bądźcie naśladowcami moimi, tak jak ja jestem naśladowcą Chrystusa” (List do Koryntian)
Drugie czytanie 6 Niedzieli Zwykłej było wymarzonym tekstem Słowa Bożego na zakończenie pielgrzymki. To swoisty Testament, który zostawia nam św. Paweł na koniec wspólnej podróży. Ufamy, że nasza pielgrzymka była na chwałę Bożą. Była umocnieniem w wierze, by nie stać się dla nikogo zgorszeniem. Chcemy bardziej pozyskiwać ludzi dla Jezusa. Możemy to osiągnąć bardziej jeszcze naśladując przykład św. Pawła – Apostoła Narodów.

Tego dnia jeszcze raz celebrowaliśmy Mszę Św. w kościele parafialnym, ale tej Mszy Św. przewodniczył miejscowy biskup diecezjalny, abp Charles Sicluna. Msza Św. była transmitowana przez tutejszą telewizję a nagranie możemy znaleźć tutaj . A tutaj są jeszcze zdjęcia na maltańskiej stronie diecezjalnej,
Po Mszy Św. był jeszcze czas do indywidualnego zagospodarowania. Można było np. po raz ostatni odbyć spacer po okolicznym osiedlu i pożegnać się z Zatoką św. Pawła.

Do początku

Potem pozostał już tylko transfer na lotnisko i szczęśliwy powrót do kraju samolotem linii Wizz Air a z lotniska w Katowicach autokar odwiózł nas do domu. Ten ostatni wspólny czas na pielgrzymce wykorzystaliśmy jeszcze na duchowe rozważania, wspólną modlitwę i serdeczne podziękowania dla wszystkich, którzy umożliwili nam pielgrzymowanie i ubogacili nas w tym czasie.
Był to cudowny czas doświadczenia obecności Boga, doświadczenia wspólnoty oraz ludzkiej życzliwości i dobroci!!!

Słowo na dzisiaj

J 10, 11-18 | Jezus powiedział: «Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz daje życie swoje za owce. Najemnik zaś i ten, kto nie jest pasterzem, którego owce nie są własnością, widząc nadchodzącego...

Używamy plików cookies, aby serwis działał lepiej. Dowiedz się więcej, jak zarządzać plikami cookies.