Wiadomości
serce.katolik.bielsko.pl


22 marca br. kolejny raz ulicami Bielska-Białej przeszła procesja odprawiająca nabożeństwo Drogi Krzyżowej. Tym razem odbywała się pod hasłem: „UCZESTNICZĘ WE WSPÓLNOCIE KOŚCIOŁA”, który kroczy za Jezusem drogą przez krzyż do chwały. Nabożeństwo rozpoczęło się w naszym kościele o godz. 17:00 i zakończyło w katedrze. Na zakończenie była jeszcze możliwość uczestniczenia we Mszy Św. W nabożeństwie wziął udział ks. bp Piotr Greger, który na koniec wygłosił jeszcze do wszystkich zgromadzonych krótkie rozważanie i słowo podziękowania.
Św. Jan Paweł II mówił w Warszawie 2 czerwca 1979 roku: „Kościół przyniósł Polsce Chrystusa – to znaczy klucz do rozumienia tej wielkiej i podstawowej rzeczywistości, jaką jest człowiek. Człowieka bowiem nie można do końca zrozumieć bez Chrystusa […]. Nie można też bez Chrystusa zrozumieć dziejów Polski – przede wszystkim jako dziejów ludzi, którzy przeszli i przechodzą przez tę ziemię. Dzieje ludzi! Dzieje narodu są przede wszystkim dziejami ludzi. A dzieje każdego człowieka toczą się w Jezusie Chrystusie. W Nim stają się dziejami zbawienia”.
Przez polską ziemię przechodzi Kościół w wielu świętych i błogosławionych. Bóg dał nam „mnóstwo świadków, abyśmy porzucili grzech i biegli wytrwale w wyznaczonych nam zawodach, patrząc na Jezusa, który nam w wierze przewodzi i ją wydoskonala” (por. Hbr 12,1-2). Byli to uczniowie Pana, idący radykalnie za Nim i wnoszący w życie Polaków mądrość Ewangelii, świętość sakramentów oraz zdolność łączenia modlitwy z pracą i spraw boskich ze sprawami ludzkimi. Przy poszczególnych stacjach mogliśmy się przyglądać niektórym, by szukać w nich wzoru dla nas i prosić ich o wstawiennictwo za nami.


Dziękujemy panom Jarosławowi Widlarzowi i Marianowi Szpak za udostępnienie zdjęć! Pobierz tekst rozważań!
Relacja na stronie diecezjalnej.

Słowo na dzisiaj

J 10, 11-18 | Jezus powiedział: «Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz daje życie swoje za owce. Najemnik zaś i ten, kto nie jest pasterzem, którego owce nie są własnością, widząc nadchodzącego...

Używamy plików cookies, aby serwis działał lepiej. Dowiedz się więcej, jak zarządzać plikami cookies.