Wiadomości
serce.katolik.bielsko.pl
Od Środy Popielcowej (14.02) rozpoczęliśmy okres Przygotowania do Świąt Paschalnych.
Spis treści (wystarczy kliknąć i od razu przejść do danego miejsca w artykule!):

WIELKI POST 2024


1. Dekoracja wielkopostna
      Środa Popielcowa i 1. niedziela przygotowania do Świąt Paschalnych.
      2. i 3. niedziela przygotowania do Świąt Paschalnych.
      4. i 5. niedziela przygotowania do Świąt Paschalnych.
      6. niedziela przygotowania do Świąt Paschalnych - Palmowa.
2. O okresie Wielkiego Postu, o poście i wstrzemięźliwości oraz o odpustach
       - Wielki Post
       - Post i wstrzemięźliwość
       - Odpusty
3. Nabożeństwa pasyjne w naszym kościele (Droga Krzyżowa oraz Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym)
4. Rekolekcje parafialne dla dorosłych:
„BÓG WALCZY O CIEBIE”

     - Dzień 1 - MIŁOŚĆ BOGA. (środa, 14.02)
     - Dzień 2 - GRZECH. FAŁSZYWE OBRAZY BOGA. (czwartek, 15.02)
    
- Dzień 3 - CZY ROZPOZNAJESZ BOGA, KTÓRY PRZYCHODZI
            I NAWIĄZUJESZ Z NIM RELACJĘ? (piątek, 16.02)

     - Dzień 4 - JEDYNYM ZBAWICIELEM JEST JEZUS
            SZATAN TO WIELKI OSZUST (sobota, 17.02)
    
- Dzień 5 - KOŚCIÓŁ CZYNI EUCHARYSTIĘ,
            EUCHARYSTIA CZYNI KOŚCIÓŁ,
            WSPÓLNOTĘ W DUCHU ŚWIĘTYM (niedziela 18.02)
5. Rekolekcje parafialne dla dzieci
     - Dzień 1 - MIŁOŚĆ BOŻA (poniedziałek, 4.03)
     - Dzień 2 - GRZECH I ZBAWIENIE (wtorek, 5.03)
     - Dzień 3 - WSPÓLNOTA (środa, 6.03)

6. Rekolekcje parafialne dla młodzieży (obowiązkowe dla kandydatów do bierzmowania)
     - Dzień 1 - piątek, 8.03
     - Dzień 2 - sobota, 9.03
     - Dzień 3 - niedziela, 10.03

7. Rekolekcje młodzieży z "Kopernika"

Dekoracja wielkopostna


Do spisu treści

Tegoroczna dekoracja wraz z upływem czasu Wielkiego Postu będzie się zmieniała. Figury przypomną nam kolejne etapy Męki Pana Jezusa a wraz z nimi cenę naszego Odkupienia! Ilustracja powyżej figur szerzej komentowana w czasie kazań pasyjnych i przypomina, że Bóg nieustannie walczy o Ciebie. Oprócz tego jak co roku dekoracje uzupełnią: popiół, woda i ziemia znajdujące się przed ołtarzem.

Środa Popielcowa
i 1. niedziela przygotowania do Świąt Paschalnych.

Do spisu treści

Figura: Pan Jezus modlący się w Ogrójcu.
Znak wielkopostny: popiół. Uczestniczę we wspólnocie Kościoła - aby tworzyć wspólnotę Kościoła trzeba się najpierw uniżyć, wyzbyć własnej pychy. Moje "ja" musi spłonąć w ogniu miłości.

2. i 3. niedziela przygotowania do Świąt Paschalnych.

Do spisu treści

Figura: Pan Jezus biczowany.
Znak wielkopostny: ziemia. Ziarno wrzucone w ziemię obumiera i przynosi plon. Trzeba abyśmy umierając dla siebie wydawali plon naszego zaangażowania w Kościele.

4. i 5. niedziela przygotowania do Świąt Paschalnych.

Do spisu treści

Figura: Pan Jezus ukrzyżowany.
Znak wielkopostny: woda. Woda przypomina nasze zanurzenie chrzcielne. Całkowicie obmyci z naszego egoizmu i naszych grzechów jesteśmy zdolni by odkrywać naszych braci i siostry z którymi tworzymy wspólnotę Kościoła.

6. niedziela przygotowania do Świąt Paschalnych.

Do spisu treści

Figura: Pan Jezus ukrzyżowany (zasłonięty)
Znak wielkopostny: popiół, ziemia, woda.

O okresie Wielkiego Postu, o poście i wstrzemięźliwości oraz o odpustach

Do początku

OKRES WIELKIEGO POSTU

Do początku

O Okresie Wielkiego Postu czy też Przygotowania Paschalnego w 11 odcinku z cyklu "Lśnienia liturgiczne".
 1. Okres Wielkiego Postu służy przygotowaniu do obchodu Paschy przez wspomnienie przyjętego chrztu i pełnienie pokuty. Okres Wielkiego Postu trwa od Środy Popielcowej do Triduum Paschalnego. Od początku Wielkiego Postu do Wigilii Paschalnej nie mówi się Alleluja.
 2. Środa Popielcowa i dni Wielkiego Tygodnia, od Wielkiego Poniedziałku do Wielkiego Czwartku włącznie, mają pierwszeństwo przed innymi dniami liturgicznymi.
 3. W Mszach wielkopostnych opuszcza się hymn Chwała na wysokości, ale odmawia się go w uroczystości i święta przypadające w tym okresie.
 4. Ołtarzy nie zdobi się kwiatami, organów używa się jedynie do podtrzymania śpiewu.

POST I WSTRZEMIĘŹLIWOŚĆ

Do początku

O poście i wstrzemięźliwości w 10 odcinku z cyklu "Lśnienia liturgiczne".

Wstrzemięźliwość według prawa powszechnego oznacza zakaz spożywania mięsa. Zakaz spożywania mięsa nie wyklucza stosowania rozmaitych przypraw, nawet z tłuszczu zwierzęcego. Wstrzemięźliwość należy zachować we wszystkie piątki całego roku, chyba, że w danym dniu przypada jakaś uroczystość (trzeba mieć na uwadze wszystkie uroczystości, chociaż nie stanowią święta nakazanego). Prawem wstrzemięźliwości są związane osoby, które ukończyły 14 rok życia (aż do śmierci).
Obowiązek postu przewiduje tylko jeden posiłek do syta w ciągu dnia, lecz nie zabrania przyjmowania jakiegoś posiłku (nie do syta) rano i wieczorem, z zachowaniem jednak, co do ilości i jakości pokarmów, zatwierdzonego miejscowego zwyczaju. Prawem postu są związane osoby pełnoletnie (a więc od ukończenia 18 roku życia), aż do rozpoczęcia 60 roku życia.
Wstrzemięźliwość i post (łącznie) obowiązują w Środę Popielcową oraz Piątek Męki i Śmierci Pana naszego Jezusa Chrystusa. Duszpasterze oraz rodzice winni zatroszczyć się o to, ażeby również ci, którzy z racji młodszego wieku nie związani jeszcze prawem postu i wstrzemięźliwości, byli wprowadzani w autentyczny duch pokuty.

OGÓLNE UWAGI O ODPUSTACH

Do początku

 1. Kodeks Prawa Kanonicznego (kan. 992) i Katechizm Kościoła Katolickiego (n. 1471) definiują odpust następująco: «Odpust jest to darowanie przed Bogiem kary doczesnej za grzechy, zgładzone już co do winy. Dostępuje go chrześcijanin odpowiednio usposobiony i pod pewnymi, określonymi warunkami, za pośrednictwem Kościoła, który jako szafarz owoców odkupienia rozdaje i prawomocnie przydziela zadośćuczynienie ze skarbca zasług Chrystusa i świętych».
 2. Aby uzyskać odpust zupełny lub częściowy, wierny powinien być — przynajmniej przed wykonaniem ostatnich czynności związanych z dziełem odpustowym — w stanie łaski uświęcającej.
 3. Odpust zupełny można uzyskać tylko jeden raz dziennie. Wierny ponadto powinien:
  • wzbudzić w sobie wewnętrzną postawę całkowitego oderwania od grzechu, także powszedniego;
  • wyznać grzechy, przystępując do spowiedzi sakramentalnej;
  • przyjąć Komunię św. (oczywiście lepiej jest uczynić to uczestnicząc we Mszy św.; jednakże dla uzyskania odpustu wymagane jest tylko przyjęcie Komunii św.);
  • pomodlić się zgodnie z intencjami Ojca Świętego.
 4. Wskazane jest, ale nie konieczne, aby przystąpić do spowiedzi sakramentalnej, a zwłaszcza do Komunii św. i pomodlić się w intencjach papieskich w tym samym dniu, w którym dokonuje się dzieła związanego z odpustem; wystarczy jednak, jeśli dopełni się tych pobożnych obrzędów i modlitw w okresie kilkunastu (ok. 20) dni przed lub po dziele odpustowym. Wybór modlitwy do odmówienia w intencjach papieskich pozostawia się wiernym, ale zaleca się «Ojcze nasz» i «Zdrowaś Maryjo». Dla uzyskania kilku odpustów zupełnych wystarczy jedna spowiedź sakramentalna, ale dla każdego z osobna wymagana jest Komunia św. i modlitwa w intencjach papieskich.
 5. Odpusty można zawsze uzyskać dla samego siebie lub dla dusz osób zmarłych, nie można natomiast uzyskać ich dla innych osób żyjących na ziemi.

Nabożeństwa pasyjne w naszym kościele

Do początku

Nowenna modlitwy za Ojczyznę (od 16 do 24.03)
za wstawiennctwem św. Andrzeja Boboli
i bł. ks. Jerzego Popiełuszki.

[po każdej Mszy Św.].

Droga Krzyżowa (w piątki)
 • po Mszy Św. o godz. 8:00
 • 17:45 (ze szczególnym udziałem dzieci!) - nie będzie 22 marca br!
 • 20:00
Z nabożeństwami pasyjnymi związana jest możliwość zyskania odpustu.

Gorzkie Żale
 • w niedzielę o godz. 16:00.

W tym roku kazania pasyjne głosi nasz wikariusz ks. Marcin Hałas.

Słowo na dzisiaj

J 10, 11-18 | Jezus powiedział: «Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz daje życie swoje za owce. Najemnik zaś i ten, kto nie jest pasterzem, którego owce nie są własnością, widząc nadchodzącego...

Używamy plików cookies, aby serwis działał lepiej. Dowiedz się więcej, jak zarządzać plikami cookies.