Wiadomości
serce.katolik.bielsko.pl
Spis treści (wystarczy kliknąć i od razu przejść do danego miejsca w artykule!):

NIEDZIELA PALMOWA 2024


    - Niedziela Palmowa w Parafii
    - Diecezjalne ustanowienie
        parafialnych ceremoniarzy liturgicznych


ŚWIĘTE TRIDUUM PASCHALNE


ŚWIĘTE TRIDUUM PASCHALNE 2024


    MISTERIUM CHRYSTUSA UKRZYŻOWANEGO
    MISTERIUM CHRYSTUSA POGRZEBANEGO
    MISTERIUM CHRYSTUSA ZMARTWYCHWSTAŁEGO
    OKTAWA ZMARTWYCHWSTANIA
PODZIĘKOWANIA


Do spisu treści

Niedziela Palmowa 2024


Do spisu treści

Niedziela Palmowa w Parafii

Do spisu treści

W Niedzielę Palmową na każdej Mszy Św. było zwykłe poświęcenie palm a Mszę Św. o godz. 10:00 rozpoczęliśmy ze względu na padający deszcz w kaplicy Miłosierdzia Bożego. Tu było uroczyste poświęcenie palm i potem procesja do kościoła na Mszę Św.


Dziękujemy panu Jarosławowi Widlarzowi za udostępnienie zdjęć!

Ustanowienie ceremoniarzy

Do spisu treści

W niedzielę 24 marca o godz. 14:00 w naszym kościele pod przewodnictwem ks. bpa Romana Pindla, ordynariusza diecezji, była sprawowana Eucharystia z obrzędami specjalnego błogosławieństwa nowych animatorów i ceremoniarzy liturgicznych dla naszej diecezji. Podczas uroczystości 124 animatorom i ceremoniarzom liturgicznych kapłani wręczyli poświęcone przez biskupa krzyże. Za formację animatorów i ceremoniarzy LSO odpowiedzialni są ks. Przemysław Gawlas i jego zastępca ks. Jakub Kuliński, którzy z biskupem w koncelebrze sprawowali Eucharystię. Niedzielną uroczystość poprzedził Dzień Skupienia kandydatów jaki odbył się w naszych pomieszczeniach parafialnych w sobotę, 23 marca.
Nagranie na YT
Relacja na stronie diecezjalnej.

Do spisu treści

Triduum Paschalne 2024


Do początku

Pobierz Informator (PDF) a w nim wszystkie szczegółowe informacje!

Triduum Paschalne 2024


Do początku


Zachęcamy do obejrzenia i wysłuchania odcinków "Lśnienia liturgiczne":
- O zakończeniu okresu Wielkiego Postu
- O przygotowaniu do Świąt Paschalnych
- O Triduun Paschalnym

ŚWIĘTE TRIDUUM PASCHALNE


Do początku

Życzenia Biskupa Diecezjalnego
Filmik o Triduum Paschalnym (2021) (kliknij i obejrzyj)
Filmik o Triduum Paschalnym (2020) (kliknij i obejrzyj)
Filmik o Triduum Paschalnym (2019) (kliknij i obejrzyj)
10:00 – LITURGIA MSZY ŚW. KRZYŻMA (katedra)

Uczestniczę we wspólnocie Kościoła

(Tym kolorem zaznaczone są rozważania związane z kontekstem hasła roku liturgicznego.)
Przez polską ziemię przechodzi Kościół w wielu świętych i błogosławionych. Bóg dał nam „mnóstwo świadków, abyśmy porzucili grzech i biegli wytrwale w wyznaczonych nam zawodach, patrząc na Jezusa, który nam w wierze przewodzi i ją wydoskonala” (por. Hbr 12,1-2). Byli to uczniowie Pana idący radykalnie za Nim i wnoszący w życie Polaków mądrość Ewangelii, świętość sakramentów oraz zdolność łączenia modlitwy z pracą i spraw boskich ze sprawami ludzkimi. Wizerunki wielu z nich towarzyszą nam w przestrzeni naszej świątyni. Po raz kolejny w te Święta Paschalne będziemy się w nich wpatrywać i od nich uczyć co to znaczy: „Uczestniczę we wspólnocie Kościoła”.

MISTERIUM CHRYSTUSA UKRZYŻOWANEGO

Do początku TRIDUUM

Liturgiczna rachuba czasu różni się nieco od rytmu kalendarzowego. W liturgii celebracja każdej uroczystości i każdej niedzieli rozpoczyna się w przeddzień wieczorem. Dlatego Msza Wieczerzy Pańskiej, sprawowana w czwartek wieczorem, przynależy do pierwszego dnia Triduum. Dzień ten kończy się przeżyciem Liturgii Męki Pańskiej. Liturgia ta ma być sprawowana w ciągu dnia. Przesunięcie jej na wieczór z racji duszpasterskich nie zmienia tego faktu, że jest to liturgia Wielkiego Piątku.
"Lśnienia liturgiczne": O początku Świąt Paschalnych

Wielki Czwartek (wieczorem)

Uczestniczę we wspólnocie Kościoła wezwanego do budowania wspólnoty.

Wejrzyj, Ojcze, na swoją rodzinę, która łączy się z Tobą w jedynej Ofierze Jezusa Chrystusa, i daj nam moc Ducha Świętego, abyśmy zwyciężywszy wszelkie podziały i niezgodę zostali złączeni w jedno ciało.

18:30 – LITURGIA MSZY ŚW. WIECZERZY PAŃSKIEJ (nagranie)
 1. W intencji Ojca Świętego Franciszka oraz wszystkich biskupów, zwłaszcza: Romana, Piotra, Tadeusza i Janusza.
 2. W intencji wszystkich kapłanów z naszej Parafii i tych, którzy posługują w naszym kościele o Boże błogosławieństwo, moc Ducha Świętego i ochronę od wszelkiego zła dla nich i wszystkich, którzy ich wspierają w nowennie do Miłosierdzia Bożego.
 3. O nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne oraz o uświęcenie pełniących Służbę Bożą (od Straży Honorowej NSPJ).
 4. W intencji ks. bpa Piotra Gregera w dniu jego 60 urodzin.
 5. W intencji zmarłych kapłanów.
(Tym kolorem zaznaczone są teksty z Listu okólnego o przygotowaniu i obchodzeniu świąt paschalnych – Kongregacja Kultu Bożego - 16 stycznia 1988 r.)
„Mszą sprawowaną w wieczór Wielkiego Czwartku rozpoczyna Kościół Paschalne Triduum. Przypomina ową Ostatnią Wieczerzę, kiedy to Pan Jezus, tej nocy, której był wydany i umiłowawszy swoich na świecie aż do końca ofiarował Bogu Ojcu pod postaciami chleba i wina swoje Ciało i swoją Krew. Dał Apostołom do spożycia oraz im i ich następcom w kapłaństwie nakazał, aby je ofiarowali”. Cała wewnętrzna uwaga winna się skierować ku misterium upamiętnianym zwłaszcza w tej Mszy Świętej: jest to ustanowienie Eucharystii, ustanowienie stanu kapłańskiego oraz Pańskie przykazanie miłości; winny one zostać wyjaśnione w liturgii (z Listu okólnego o przygotowaniu i obchodzeniu świąt paschalnych – Kongregacja Kultu Bożego - 16 stycznia 1988 r., 44-45).


Dodatkowo w Wielki Czwartek:
 • po Liturgii możliwość zabrania pieczywa na agapę rodzinną oraz uczczenia namaszczonego ołtarza
 • ponadto możliwość adoracji Najświętszego Sakramentu w "Ciemnicy" do 23:00
 • od 22:00 do 23:00 Godzina Święta
Wielki Piątek
«W tym dniu, w którym „Chrystus został ofiarowany jako nasza Pascha” Kościół rozmyślając nad Męką swojego Pana i Oblubieńca oraz adorując Krzyż, wspomina swoje narodzenie z boku Chrystusa umierającego na Krzyżu i wstawia się do Boga za zbawienie całego świata. Zgodnie z najdawniejszą tradycją Kościół nie sprawuje w tym dniu Eucharystii; Komunii świętej udziela się wiernym jedynie w czasie liturgii ku czci Męki Pańskiej; chorym, którzy w tej liturgii nie mogą uczestniczyć, Ciało Pańskie może być zaniesione o każdej porze dnia. Wielki Piątek Męki Pańskiej jest w całym Kościele dniem pokuty, w którym obowiązuje zachowanie wstrzemięźliwości i postu. Zaleca się dzisiaj sprawowanie w kościołach z udziałem ludu Godziny czytań i Jutrzni» (z Listu okólnego o przygotowaniu i obchodzeniu świąt paschalnych – Kongregacja Kultu Bożego - 16 stycznia 1988 r., 58-62).
(kliknij i obejrzyj)
(kliknij i obejrzyj)
Uczestniczę we wspólnocie Kościoła gotowego by nieść pomoc i cierpieć.
Wspólnota Kościoła to ludzie gotowi nieść pomoc a nawet cierpieć dla innych na wzór Jezusa.

18:30 – LITURGIA NA CZEŚĆ MĘKI PAŃSKIEJ (nagranie)


Dodatkowo w Wielki Piątek
 • 8:00 Godzina Czytań i Jutrznia
  Wielki Piątek Męki i Śmierci Pana. W „Liście okólnym o przygotowaniu i obchodzeniu świąt paschalnych”, czytamy: „zaleca się dzisiaj sprawowanie w kościołach z udziałem ludu Godziny czytań i Jutrzni”. Liturgia Godzin spełnia szereg funkcji, między innymi przygotowawczą i uzupełniającą celebrowanie najważniejszych tajemnic naszej świętej wiary. Karty historii liturgii zanotowały, że na przestrzeni wieków chrześcijanie w okresie Triduum Paschalnego gromadzili się na sprawowaniu liturgii godzin. Nabożeństwa te nosiły nazwę ciemnych jutrzni. Sama nazwa "Ciemna jutrznia" nawiązuje do średniowiecznego zwyczaju zapalania i gaszenia świec podczas sprawowania oficjum. Nie jesteśmy w stanie odtworzyć wszystkich elementów tego starodawnego zwyczaju, ale symbolika tego obrzędu jest bardzo inspirująca więc wykorzystamy choć niektóre. Przed ołtarzem stoi siedem zapalonych świec. Środkowa, największa, wskazuje na samego Chrystusa. Pozostałe świece symbolizują tych, którzy otaczali Jezusa. Po każdym psalmie jedna ze świec zostanie zgaszona co przypomina o tym, że w chwili próby uczniowie opuszczali Jezusa, aż w końcu został sam. A my, czy zostawimy Chrystusa samego w tym doświadczeniu?
 • Adoracja w "Ciemnicy" od 9:30 do 18:00 (chcemy towarzyszyć Panu Jezusowi w Jego męce):
  • od godz. 9:30 do 10:30: modlitwa w Ogrójcu, pojmanie Jezusa, sąd żydowski, zaparcie się Piotra, wyrok żydowski, sąd rzymski u Piłata
  • od godz. 10:30 do 12:00: Barabasz, ubiczowanie, ukoronowanie cierniem, wyrok Piłata
  • od godz. 12:00: śmierć na krzyżu
 • 12:00 Droga Krzyżowa
 • 15:00 Początek Nowenny do Miłosierdzia Bożego i Koronka
 • Adoracja przy "Bożym Grobie" od 20:30 do 24:00
  (od 21:00 wartę podjęli harcerze i oni od 23:00 do 24:00 prowadzili czuwanie!)
  "Lśnienia liturgiczne": O akcie pokutnym (również w Liturgii na cześć Męki Pańskiej)

  MISTERIUM CHRYSTUSA POGRZEBANEGO


  Do początku TRIDUUM

  "Lśnienia liturgiczne": Misterium Chrystusa Pogrzebanego

  Wielka Sobota
  „W Wielką Sobotę Kościół trwa przy Grobie Pańskim, rozważając mękę i Śmierć Chrystusa oraz Jego zstąpienie do otchłani, a także w modlitwie i poście oczekuje na Jego Zmartwychwstanie. Bardzo się zaleca sprawowanie Godziny czytań i Jutrzni z udziałem ludu. Tam, gdzie jest to możliwe, należy przewidzieć celebrację słowa Bożego lub nabożeństwo zgodne z misterium tego dnia.
  Dzisiaj Kościół powstrzymuje się zupełnie od sprawowania Ofiary Mszy Świętej. Komunii świętej można udzielać tylko na sposób Wiatyku. Nie należy sprawować zaślubin ani innych sakramentów, z wyjątkiem Pokuty i Namaszczenia Chorych” (z Listu okólnego o przygotowaniu i obchodzeniu świąt paschalnych – Kongregacja Kultu Bożego - 16 stycznia 1988 r., 73.75).

  Uczestniczę we wspólnocie Kościoła zasłuchanego i milczącego.
  W Kościele uczymy się słuchać i milczeć.

  Dodatkowo w Wielką Sobotę:
  • 8:00 Godzina Czytań i Jutrznia
   W „Liście okólnym o przygotowaniu i obchodzeniu świąt paschalnych” we fragmencie o Wielkiej Sobocie, czytamy: „Bardzo zaleca się dzisiaj sprawowanie w kościołach z udziałem ludu Godziny czytań i Jutrzni”. Liturgia Godzin spełnia szereg funkcji, między innymi przygotowawczą i uzupełniającą celebrowanie najważniejszych tajemnic naszej świętej wiary. Karty historii liturgii zanotowały, że na przestrzeni wieków chrześcijanie w okresie Triduum Paschalnego gromadzili się na sprawowaniu liturgii godzin. Nabożeństwa te nosiły nazwę ciemnych jutrzni. Sama nazwa "Ciemnej jutrzni" nawiązuje do średniowiecznego zwyczaju zapalania i gaszenia świec podczas sprawowania oficjum. Nie jesteśmy w stanie odtworzyć wszystkich elementów tego starodawnego zwyczaju, ale symbolika tego obrzędu jest bardzo inspirująca więc wykorzystamy choć niektóre. Przed ołtarzem stoi siedem zapalonych świec. Wszystkie one symbolizują światło wiary. Środkowa, największa, wskazuje na niezłomną wiarę Maryi. Pozostałe świece symbolizują wiarę tych, którzy otaczali Jezusa, ale także naszą wiarę. Po każdym psalmie jedna ze świec zostanie zgaszona co przypomina, że w chwili próby nasza wiara często gaśnie. A czy przetrwa tą próbę, której właśnie doświadczamy?

  • 9:30 do 17:00 Czuwanie przy „Bożym Grobie”
   • ~9:15 (po Godzinie Czytań i Jutrzni!) Błogosławienie pokarmów na stół wielkanocny
   • ~12:30 Błogosławienie pokarmów na stół wielkanocny
   • 14:00 Błogosławienie pokarmów na stół wielkanocny
   • 15:00 Nowenna i Koronka do Miłosierdzia Bożego
   • ~15:15 (po Nowennie i Koronce do Miłosierdzia Bożego!) Błogosławienie pokarmów na stół wielkanocny
   • 16:00 Błogosławienie pokarmów na stół wielkanocny

  MISTERIUM CHRYSTUSA ZMARTWYCHWSTAŁEGO

  Do początku TRIDUUM

  "Lśnienia liturgiczne": O Wigilii Paschalnej i Misterium Chrystusa Zmartwychwstałego

  Trzeci dzień świętego Triduum Paschalnego rozpoczyna się celebracją Wigilii Paschalnej. (...) Choć dla wielu osób słowo rezurekcja kojarzy się przede wszystkim z procesją rezurekcyjną, to jednak należy dążyć do tego, aby słowem „rezurekcja” określać przedewszystkim całą celebrację Wigilii Paschalnej. Ona bowiem najbardziej zasługuje na nazwę „rezurekcja”. Należy także uświadamiać wiernym, że Święte Triduum Paschalne kończy się nieszporami Niedzieli Wielkanocnej.


  WIGILIA PASCHALNA W NOC ZMARTWYCHWSTANIA
  „Zgodnie z bardzo dawną tradycją ta noc jest czuwaniem na cześć Pana. Wigilia sprawowana tej nocy, upamiętniająca świętą noc zmartwychwstania Pana jest jakby „matką wszystkich świętych wigilii”. Kościół czuwając oczekuje Pańskiego zmartwychwstania i sprawuje je w sakramentach chrześcijańskiego wtajemniczenia. Wszystkie obrzędy Wigilii Paschalnej odbywają się w nocy: nie wolno ich rozpoczynać zanim nie zapadnie noc, a należy je zakończyć przed świtem niedzieli. Zasada ta musi być interpretowana ściśle. Przeciwne jej nadużycia i tu i ówdzie praktykowane zwyczaje sprawowania Wigilii Paschalnej o godzinie, w której się zwykło antycypować Mszę niedzielną, zasługują na odrzucenie. Przytaczane przez niektórych powody antycypowania Wigilii Paschalnej, jak np. niebezpieczeństwo, nie są wysuwane w przypadku Nocy Bożego Narodzenia lub innego rodzaju zgromadzeń” (z Listu okólnego o przygotowaniu i obchodzeniu świąt paschalnych – Kongregacja Kultu Bożego - 16 stycznia 1988 r., 77-78).

  20:00 – LITURGIA WIGILII PASCHALNEJ W NOC ZMARTWYCHWSTANIA (sobota) (nagranie)
  1. W intencji wszystkich Parafian.
  2. Za ++ Parafian (zwłaszcza wspomnianych w wypominkach).
  3. Za podejmujących różne odpowiedzialności i angażujących się w życie parafialne.
  4. O umocnienie w wierze i pociechę dla rodziny Burych (od dyrekcji i pracowników przedszkola nr 56)
  5. Z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo dla Marii Pliszek z okazji 90. urodzin (od Róż Różańcowych).

  Wielka Niedziela Zmartwychwstania
  (1. Dzień Oktawy Wielkanocy)

  Uczestniczę we wspólnocie Kościoła głoszącego Ewangelię.
  We wspólnocie Kościoła podejmuję wyzwanie by dzielić się wiarą.


  MSZA ŚWIĘTA W CIĄGU DNIA (dodatkowo w czasie Mszy Św. o godz. 10:00 Ks. Proboszcz świętował 41. rocznicę święceń kapłańskich) (nagranie)

  NIESZPORY NIEDZIELI ZMARTWYCHWSTANIA

  „Największe misteria ludzkiego odkupienia sprawuje Kościół co roku począwszy od Mszy wieczornej Wielkiego Czwartku aż do nieszporów Niedzieli Zmartwychwstania /.../. Tam gdzie istnieje, należy zachować, a jeśli nie - wprowadzić tradycję sprawowania w dniu Paschy nieszporów chrzcielnych, w których podczas śpiewu psalmów odbywa się procesja do chrzcielnicy” (z Listu okólnego…, 38.98).
  Dodatkowo w w Niedzielę Zmartwychwstania
  • ~9:00 - Jutrznia (po Mszy Św. o godz. 8:00)
  • 16:00 - Nieszpory paschalne + Nowenna i Koronka do Miłosierdzia Bożego


  ZAKOŃCZENIE TRIDUUM PASCHALNEGO


  OKTAWA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO


  Do początku TRIDUUM

  Obchód Paschy trwa przez czas paschalny (wielkanocny). Albowiem pięćdziesiąt dni od Niedzieli Zmartwychwstania do Niedzieli Zesłania Ducha Świętego obchodzi się z wielką radością jako jeden dzień świąteczny. Co więcej, jako „wielką niedzielę”.
  Niedziele tego okresu uważa się za niedziele Wielkanocy i tak się je nazywa. W ciągu oktawy Paschy w Modlitwie eucharystycznej wszędzie uwzględnia się wstawiennictwo za nowo ochrzczonych. „Właściwością świąt paschalnych jest to, ze cały Kościół cieszy się odpuszczeniem grzechów. Dostępują go nie tylko ci, którzy odradzają się we Chrzcie świętym, lecz także ci, którzy już od dawna zaliczają się do grona przybranych dzieci”. Pan w swej hojności sprawi, ze dzięki gorliwej pracy duszpasterskiej i duchowemu pogłębieniu wszyscy, którzy ukończą obchód świąt wielkanocnych, potrafią zachować ich ducha w życiu i postępowaniu”. (z Listu okólnego o przygotowaniu i obchodzeniu świąt paschalnych – Kongregacja Kultu Bożego - 16 stycznia 1988 r., 100-102 i 108).

  Do początku TRIDUUM


  PODZIĘKOWANIA

  Do początku TRIDUUM

  Serdeczne podziękowania dla wszystkich, którzy przyczynili się do wspólnego świętowania Triduum Paschalnego (i nie tylko) w naszej Parafii:
  • dla wszystkich kapłanów współpracowników, w tym również gości z zewnątrz za wielogodzinną służbę w konfesjonale i za zaangażowanie w liturgie wieczorne, różne modlitwy i nabożeństwa oraz w Liturgię Godzin;
  • dla p. Jerzego, naszego kościelnego i p. Kazimierza, jego pomocnika;
  • dla p. Andrzeja podejmującego posługę organisty;
  • dla całej służby liturgicznej i dla innych (w tym dorosłych) podejmujących posługi liturgiczne ale przede wszystkim dla ks. Adama, który całość koordynował;
  • dla wspaniałej scholi dorosłych z p. Pauliną na czele;
  • dla wszystkich angażujących się w modlitwy i czuwania tego czasu;
  • dla wszystkich, którzy zadbali o świąteczny wystrój naszego kościoła i dekoracje na Triduum, szczególnie dla pp. Teresy i Stanisława;
  • dla p. Jana i innych dbających o porządek w naszym kościele;
  • dla p. Wioli i innych dbających o bieliznę liturgiczną w naszym kościele;
  • dla wszystkich uczestników świątecznych liturgii i tych, którzy trwali na modlitwie w kościele w tych dniach;
  • dla p. Jarosława Widlarza za zdjęcia!!!
  Jeśli ktoś nie został wymieniony z imienia bądź z przynależności do określonej grupy niech tym bardziej się cieszy, że uczestniczył w dziele Bożym a nagrodę i podziękowania otrzyma od samego Boga.

  Ks. Proboszcz

  Do spisu treści

 • Słowo na dzisiaj

  J 10, 11-18 | Jezus powiedział: «Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz daje życie swoje za owce. Najemnik zaś i ten, kto nie jest pasterzem, którego owce nie są własnością, widząc nadchodzącego...

  Używamy plików cookies, aby serwis działał lepiej. Dowiedz się więcej, jak zarządzać plikami cookies.