Wiadomości
serce.katolik.bielsko.pl
O płótnie niosącym przesłanie chrześcijaństwa rozmowa z Krzysztofem Sadło - kuratorem wystawy „Kim jest Człowiek z Całunu?” w Centrum Jana Pawła II

W ciągu tego roku duszpasterskiego chcemy się skupić na misji ochrzczonych i bierzmowanych.

Mija 400 lat od męczeńskiej śmierci św. Melchiora Grodzieckiego, który urodził się w Cieszynie.

Zapraszamy na wykład: „Kim jest Człowiek z Całunu”? Temat dotyczy Całunu Turyńskiego, który do dnia dzisiejszego inspiruje wielu ludzi. Wykładowca z Centrum Jana Pawła II w Krakowie, w sposób naukowy uwzględniając najnowsze badania, pochyli się nad tajemnicą istnienia Boga.

Słowo na dzisiaj

Łk 17, 26-37 | Jezus powiedział do swoich uczniów: «Jak działo się za dni Noego, tak będzie również za dni Syna Człowieczego: jedli i pili, żenili się i za mąż wychodziły aż do dnia, kiedy Noe...

Używamy plików cookies, aby serwis działał lepiej. Dowiedz się więcej, jak zarządzać plikami cookies.